Arbetsmarknadsministern till DHR: Lönebidraget prioriterad fråga

Vi träffade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och pratade om FunkA-utredningen, lönebidragstaket och hur det är dags att inkludera personer med funktionsnedsättning i satsningar som gäller alla. Ministern svarade även på våra Facebookföljares frågor.

sn_yj_ri

Från vänster: Sari Nykvist, DHRs ombudsman i arbetsmarknadsfrågor, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S) och Rasmus Isaksson, DHRs förbundsordförande.

– Jag är så jävla trött på att ni alltid hamnar i en egen kategori – personer med funktionsnedsättning, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och lutar sig över konferensbordet. Det gäller alla ungdomar. Det här är viktigt – alla ungdomar.

Hon pratar om satsningen på att alla ungdomar ska ut på arbetsmarknaden efter nittio dagar i arbetslöshet, och det gäller alla. Personer med funktionsnedsättning är inkluderade i detta, må så vara att det kan kräva särskilda insatser.

DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson och Sari Nykvist, DHRs ombudsman i arbetsmarknadsfrågor, träffade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och departementssekreterare Ricky Ifwarsson fredagen den 5 juni. Rasmus och Sari berättar kortfattat om DHR jobbar med och hur vi ser på arbetsmarknadsfrågor. Vi har med oss frågor från privatpersoner som vi samlat in på Facebook.

Hur är det med lönebidraget, frågar en följare, kommer taket att ses över så att den följer konjunktur och annan utveckling? Ylva Johansson säger att enligt FunkA-utredningen kommer det kosta tre miljarder, så det blir till att se hur nästa budget ser ut. Diskussion är tagen med Finansdepartementet. Det är en prioriterad fråga, eftersom lönebidraget legat stilla så pass länge och urholkas år för år. Man kommer behöva jobba vidare på FunkA-utredningen, eftersom det gått ett par år sedan den lades fram. Arbetsgivare tycker ofta att det är krångligt att det finns många olika insatser och stöd, så lösningen kan mycket väl vara att förenkla, stärka och slå ihop stöden.

När ska ni ta itu med Arbetsförmedlingen, undrar en annan följare. Arbetsförmedlingen ska få en ny roll, svarar Ylva Johansson. Det kommer genomföras en avreglering som i längden innebär att Arbetsförmedlingen ska kunna göra en professionell bedömning av den arbetssökande och göra processen snabbare så att man inte fastnar i arbetsmarknadsåtgärder. Individen ska stå i fokus. Det är en resa som kommer ta tid, påpekar Ylva Johansson, men den är påbörjad.

Attityden hos arbetsgivarna måste förändras, säger Ylva Johansson. Kanske är lösningen möjlighet till uppföljning och kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen vid lönebidragsanställningar.

Sari ber Ylva Johansson skriva ett löfte i Idéboken där vi samlar in idéer om hur personer med funktionsnedsättning. Hon skriver:

IMG_9143
Alla ungdomar ska ha rätt till jobb, en insats som leder till jobb eller utbildning inom 90 dagar. – Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S)”

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev