Assistansersättning täcker inte ökade lönekostnader

En grupp brukar- och funktionshinderorganisationer skickade i fredags in en skrivelse till Försäkringskassan inför arbetet med att fastställa schablonen för assistansersättningen för år 2016. Sedan ett par år tillbaka täcker inte schablonen för assistansersättningen löneutvecklingen för personliga assistenter, vilket får konsekvenser både för assistansen kvalitet och brukarens liv.

Sedan ett par år tillbaka täcker inte schablonen för assistansersättningen löneutvecklingen för personliga assistenter. Detta innebär också att ersättningen inte heller rymmer utbildning och andra personalomkostnader. Detta kommer i längden leda till en försämrad kvalitet på assistansen.

En grupp brukar- och funktionshinderorganisationer skickade i fredags in en skrivelse till Försäkringskassan inför arbetet med att fastställa schablonen för assistansersättningen för år 2016.

Skrivelsen säger sammanfattningsvis:

”En otillräcklig assistansersättning är inte i första hand ett problem för assistansanordnare, som det ibland kan framstå. Det är vi som assistansanvändare som drabbas när assistansersättningen inte längre räcker för att köpa assistans.”

Läs hela skrivelsen här (öppnas som PDF).

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev