Assistansersättningsutredningen överlämnar förslag till regeringen

Idag, den 21 februari, lämnade Assistansersättningsutredningen sitt förslag om hur assistansersättningen ska fungera i framtiden till barn- och äldreminister Maria Larsson. Målsättningen är ett ökat brukarinflytande och bättre träffsäkerhet.

Utredaren Agneta Rönn säger i ett pressmeddelande att den nuvarande ersättningsmodellen bör kvarstå, och att ”ersättningen bör differentieras för brukare med stora behov av assistans på nätter och helger”.

RTPs förbundsordförande Pelle Kölhed har suttit med som representant för funktionshinderrörelsen och skriver följande i ett särskilt yttrande som finns som bilaga till förslaget:

”Sammantaget menar jag att de negativa konsekvenserna av utredningen överväger. Eftersom utredningen inte tydligt avvisar en sänkning av schablonen, är det min uppfattning att förslaget till ny schablonersättning inte bör genomföras.”

Läs Pelle Kölheds särskilda yttrande här. (PDF)

Läs Assistansersättningsutredningens pressmeddelande här (PDF)
Läs Assistansersättningsutredningens betänkande Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) (PDF)

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev