Att vara eller inte vara med i HSO

På styrelsens agenda finns också frågan vad DHR ska göra för de pengar som har erbjudits DHR i samband med att stiftelsen Fokus avvecklas.

Styrelsen kommer också att göra ett uttalande/ställningstagande i fråga om hjälpmedel och "fritt val". Ställningstagandet/uttalandet kommer att göras tillsammans med Personskadeförbundet RTP.

Det treåriga Arvsfondsprojektet "Nationellt kunskapscenter för bostadsanpassning" avslutas den sista marsch och det förbundsstyrelsen nu skall ta ställning till är om vi tillsammans med RTP, NHR, RBU ska fortsätta verksamheten, nu som en ekonomisk förening.

Avslutningsvis kommer också styrelsen besluta om DHR fortsättningsvis ska vara kvar i HSO.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev