Bättre villkor för flyktingar med funktionsnedsättning

 

Ordförande Rasmus Isaksson och ombudsman Sari Nykvist träffar migrationsminister Morgan Johansson

Ordförande Rasmus Isaksson och ombudsman Sari Nykvist träffar migrationsminister Morgan Johansson

Sverige måste se över hur flyktingar med funktionsnedsättning tas emot. DHR har i veckan träffat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och fört fram förbundets åsikter.

Flyktingar med nedsatt rörelseförmåga nekas färdtjänst, personligt utprovade hjälpmedel och handikappersättning så länge de bor på något av Migrationsverkets tillfälliga boenden. Inte förrän de har en kommunal bostadsadress kan flyktingar beviljas samhällsinsatser kopplade till sin funktionsnedsättning.

– Vi vill att regeringen ser över detta. Det är orimligt att viktiga samhällsinsatser är kopplade till bostadsadressen. Det försämrar möjligheterna till delaktighet och till att själv söka jobb, ta hand om sin hälsa eller leta efter en lägenhet, säger DHR:s förbundsordförande Rasmus Isaksson.

Många tillfälliga boenden för asylsökande i Sverige inte är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR verkar för att det ska finnas tillgängliga boende. Rasmus Isaksson hoppas att DHR:s spetskompetens om personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna underlätta situationen för nyanlända.

Svårt att få stöd för Mustafa

Rasmus Isaksson har följt Mustafa under en tid. Mustafa har flytt från Palestina, har en masterutbildning i teknologi från Italien och använder rullstol. I Sverige har han tvingas bo på boenden avsedda för psykiskt funktionsnedsatta och personer med drogproblematik.

– Mustafas historia visar att systemet för flyktingmottagande i Sverige inte är anpassat för personer med funktionsnedsättning, säger Rasmus Isaksson.

Mustafa fick ingen information om vilka insatser personer med funktionsnedsättning har rätt till i Sverige. När han så småningom ansökte om färdtjänst och handikappersättning avslogs ansökan därför att han inte var skriven på en kommunal bostadsadress.

DHR har ett lokalt stödombud för Mustafa som stöttar honom och förmedlar kontakt mellan honom och myndigheterna.

– Jag anser att Mustafa har hamnat i en sämre situation än andra nyanlända och personer med uppehållstillstånd i Sverige på grund av sin rörelsenedsättning. Det råder stora oklarheter om vem som har ansvaret att informera och möjliggöra så att Mustafa får sina rättigheter tillgodosedda, säger Rasmus Isaksson.

DHR anser:

Flyktingar med nedsatt rörelseförmåga måste beviljas färdtjänst, få rätt till hjälpmedel och handikappersättning under tiden de bor på Migrationsverkets tillfälliga boenden.

Tillfälliga anläggningsboenden måste vara tillgängliga och kraven på hiss måste snarast återinföras. DHR har protesterat mot att kraven på hissar har slopats.

Flyktingar med funktionsnedsättning ska kunna vara lika delaktiga i samhället som nyanlända utan funktionsnedsättning.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev