Bengt Lindqvist avliden

Bengt Lindqvist avled den 3 december, 80 år gammal.

Bengt Lindqvist var ”vår” man i regeringen när han som biträdande socialminister, familj- och handikappminister, tillsatte 1989 års handikapputredning. Det var den utredningen som så småningom kom att leda fram till att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS infördes 1994.

Det var med stolthet funktionshinderrörelsen konstaterade att en av oss kunde bli minister. På så vis blev Bengt Lindqvist en fantastisk förebild, en man med en hel rad viktiga uppdrag. Som till exempel ordförande för Synskadades Riksförbund, riksdagsledamot, ordförande för HCK – den tidens samarbetsorganisation inom handikappförbunden samt ordförande för Handikapphistoriska föreningen.

Bengt var också ordförande för Bemötandeutredningen som lämnade ett delbetänkande och fyra rapporter samt slutbetänkandet Lindqvists nia – där rapporten Kontrollerad och ifrågasatt? var det material som berörde oss själva mest eftersom vi fick ”en röst” i den.

När FN:s standardregler togs fram hade Bengt Lindqvist en viktig roll. Standardreglerna var de internationella riktlinjer som föregick FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han utnämndes därefter till FN:s särskilde rapportör för att övervaka efterlevnaden av reglerna.

I samband med att Bengt Lindqvists memoarer Blindstyre utkom år 2012 uttalade han sig i en intervju om funktionshinderrörelsen idag: ” Vi ska vara politiska men politiskt obundna. Rörelsen verkar ha stannat upp och sneglar på partierna för att inte stöta sig. Vi måste hela tiden ligga i frontlinjen och inte bara bevara det vi uppnått!”

År 2013 blev Bengt Lindqvist hedersmedlem i DHR med motiveringen: ”För att du så oförtrutet bedrivit och fortsätter att driva kampen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.”

Dina stora gärningar kommer vara för evigt ihågkomna. Tack för allt du gjort!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev