Bengt Lindqvist tog emot hedersmedlemskap i DHR

Den 21 maj överlämnade DHRs förbundsstyrelse det hedersmedlemskap som Bengt Lindqvist tilldelades på DHRs förbundsmöte i oktober 2013. 

 Bengt Lindqvist tar emot sitt hedersmedlemskap i DHR av Rasmus Isaksson

Bengt Lindqvist fick sitt hedersmedlemskap för sin mångåriga gärning inom funktionshinderrörelsen. Bland annat hade han en viktig roll när FNs standardregler togs fram – dessa föregick FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Han har också varit ordförande för Synskadades Riksförbund och riksdagsledamot. Som biträdande socialminister tillsatte han 1989 års handikapputredning som i slutändan ledde fram till att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes 1994.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev