Bidrag att söka för vetgiriga avdelningar

2019 års bidrag för lokala kurser och utbildningar prioriterar Universell utformning och att vara konsument. Bland annat kan det handla om universellt designade hjälpmedel. Vi har förlängt ansökningstiden till den 31 mars. Så sök! 

Ett hållbart samhälle är planerat utifrån människan. Det är tillgängligt och användbart, för alla. För att det ska bli verkligt måste vi tänka rätt från början och utforma produkter, tjänster och miljöer så att de kan användas av alla utan behov av anpassning eller särlösning. För det finns ju inga genomsnittliga människor, lika lite som det finns “normalanvändare”. Detta är vad universell utformning handlar om.   

Men det är ett svårt och abstrakt begrepp. För DHR är det viktigt att vi kan omfamna detta med universell utformning på riktigt, för det handlar om oss och alla i samhället. I begreppet ligger tillgänglighet och användbarhet, något vi gjort oss kända för att vara experter på. Därför gäller det att vi också blir experter på universell utformning! 

Alla är vi konsumenter. Därför fokuserar vi på universell utformning utifrån att vara konsument under 2019. Då blir det enklare att greppa vad det handlar om. Att vara konsument inbegriper så mycket – kollektivtrafik, färdtjänst, handla mat i affären, gå på bio och teater, besöka simhallen, få tillgång till hjälpmedel, vård och så vidare. Allt ska vara utformat universellt i den bästa av världar. 

Ansökan skickas till [email protected] senast den 31 mars. 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev