Bilstödspengarna tar slut i september

När anslagna medel tar slut måste Försäkringskassan stoppa utbetalningen av bilstöd i väntan på nya medel för nästa budgetår. Det påverkar förstås de kunder som ansöker om och beviljas bilstöd.
 
Handläggning
Även om anslaget sannolikt är förbrukat innan årsskiftet kommer ansökningar om bilstöd att handläggas i vanlig ordning. Om den försäkrade inte har kunnat använda bidraget inom sex månader på grund av att anslaget har tagit slut förlängs tidsperioden utifrån när pengarna kan betalas ut igen.
 
Hur informeras de som ansöker om bilstöd?
I samband med ett beviljat beslut om bilstöd kommer kunden informeras om att pengarna kan ta slut i förväg. Kunden ombeds att kontakta sin handläggare för att försäkra sig om att det finns pengar kvar innan han eller hon ingår avtal om köp eller anpassning av bil.
 
Information till partner e t c
Försäkringskassan har informerat branschföreningen svensk fordonsanpassning (BSF), Trafikverket och Mobilitetscenter om att anslaget troligen inte räcker året ut. Även Socialdepartementet får löpande information om anslagsförbrukningen. Bland annat via de utgiftsprognoser som Försäkringskassan lämnar 18 januari, 22 februari (budgetunderlaget), 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012.

Information på Försäkringskassans hemsida
www.forsakringskassan.se  under funktionsnedsättning- bilstöd kommer det finnas information om anslagsförbrukningen som uppdateras varje månad.

Utgiftsprognosen som lämnas till regeringen finns tillgänglig under fliken Om Försäkringskassan-styrning och uppföljning-budget-budgetuppföljning. I den finns en analys om anslagsförbrukningen och information om hur mycket pengar som Försäkringskassan uppskattar saknas för 2012.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev