Björn Häll Kellerman vald till ordförande för Unga Rörelsehindrade

Under Unga Rörelsehindrades förbundsmöte, som hölls i helgen, valdes Björn Häll Kellerman till förbundsordförande. Björn, som de senaste två åren varit förbundets vice ordförande, ser tillgänglighet och den personliga assistansen som viktiga frågor för förbundet.

bhk

– Jag vill att vi tar mer plats och gör oss hörda – själva och i samarbete med andra, säger Björn i en intervju på Unga Rörelsehindrades webbplats. Vi ska stärka samarbetet inom Nätverket Unga för tillgänglighet och söka samarbete med enskilda organisationer inom nätverket, men också hitta andra samarbeten med andra funktionshinderorganisationer, ungdomsförbund och andra samhällsaktörer som är intresserade av våra frågor. Förbundets regioner bör också stärkas i arbetet med dessa frågor.

Stort grattis, Björn!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev