Bli ett av DHRs rättsombud!

Är du medlem i DHR och intresserad av att stödja andra medlemmar i rättsliga frågor? Anmäl dig till vår rättsombudsutbildning i maj. Som rättsombud ser vi gärna att du har någon typ av erfarenhet av förvaltningsärenden eller har arbetat med rättigheter eller diskriminering tidigare. Du behöver inte vara utbildad jurist.

Kanske har du arbetat mycket med en specifik fråga, till exempel bostadsanpassning. Du ska kunna stötta andra medlemmar i till exempel hur man skickar in en överklagan efter avslag om handikappersättning eller förklara vad en ”fast funktion” är gällande bostadsanpassning.

Din roll som rättsombud är alltså att stödja andra medlemmar genom att finnas till hands och bidra med erfarenhet och kunskap. En DHR-medlem kan till exempel ringa dig och vilja ha stöd med en ansökan om ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen. Du ska i mån av möjlighet vara kontaktbar för andra medlemmar.

Som rättsombud kommer du också ha tillgång till en rättsbank på internet och kommer kontinuerligt ha kontakt med andra rättsombud både genom träffar och på webben. Arbetet som rättsombud sker ideellt.

DHRs rättsombud ska vara fördelade över hela landet och vi kommer därför göra ett urval för jämn geografisk fördelning i landet.

DHR kommer utbilda rättsombud den 9-10 maj i Stockholm. På utbildningen kommer Erik Ward, som ger våra medlemmar juridisk rådgivning, och Byrån för lika rättigheter lära ut sådant som rör förvaltningsrätt, diskriminering och rättigheter.

Om du känner dig inspirerad och tror att du kan stödja andra medlemmar ber vi dig kontakta Kristian Cornell, DHRs rådgivare i samhällsfrågor, innan den 8 april.

Om du inte redan är medlem i DHR kan du anmäla dig här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev