Bostadsbyggande får inte gå ut över tillgängligheten

Byggnadsnämnderna måste följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver DHR:s ordförande Rasmus Isaksson i en debattartikel på Dagens Arena med anledning av att regeringen vill förenkla byggandet av tillfälliga bostäder.

Den 3 mars kom ett meddelande från bostadsministern att regeringen har beslutat om en proposition med syftet att ytterligare underlätta byggandet av tillfälliga bostäder.  Snabbt ska det gå också, lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 maj i år.

Det krävs inte någon djupare analys för att konstatera att tillgänglighet och användbarhet lätt kommer att prioriteras bort.

Läs hela artikel genom att klicka här

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev