Bra att fusket granskas men risk för angiveri ökar

Vår ingång i utredningarbetet har varit att det i grunden är bra att frågan om fusket inom assistansersättningen utreds. Samtliga representanter i referensgruppen har också ställt sig positiva till flertalet av de förslag som utredaren Susanne Billum lägger fram. Vi ser det nödvändiga i att strama åt förutsättningarna för att missbruka den livsviktiga assistansreformen, den reform som betytt allra mest för att personer som lever med omfattande funktionsnedsättningar numera har förutsättningar att leva som andra.

Det förslag vi reagerade mot under utredningstiden handlar om anhörigas anställningsform. Det ursprungliga förslaget som presenterades väckte upprördhet i referensgruppen. Det förslag som nu ligger innebär att om den anhörige inte är anställd av kommunen får utförandet av assistansen inspekteras av kommun, Försäkringskassa eller Socialstyrelsen. Till närstående räknas make, sambo, barn, föräldrar, syskon samt deras makar och barn. Det är med andra ord en stor krets av närstående som ingår i begreppet. Vilken konsekvensen blir om kommunens verksamhet är utlagd på entreprenad framgår inte i utredningen.

Det finns röster som menar att det stora fokus som läggs på fusk, oegentligheter och överutnyttjande riskerar att arbeta mot assistansreformen och assistansberättigade på sikt. Genom att ge förhållandevis stor uppmärksamhet till verksamhet som berör relativt sett få assistansberättigade legitimeras framtida generella neddragningar i reformen. Detta får framtiden utvisa och den kampen kommer vi att ta!

Ritva Korva Thuresson, DHRs förbundsstyrelse: ”Risken finns också att allmänhetens bild av personlig assistans präglas av att assistans mest handlar om fusk och inte om det fantastiska som reformen huvudsakligen innebär. Det utökade kontrollsystemet som utredningen föreslår får inte leda till att allmänt angiveri premieras.”

Hela utredningen hittar du regeringerns hemsida. På den sidan kan du också välja en lättläst version av utredningen.

Här kan du läsa vad DHRs tidning SHT skriver om utredningens förslag på sin hemsida.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev