Brev till minister Annika Strandhäll om bilstödet

DHR är en idéburen demokratisk organisation för och av personer med nedsatt rörelseförmåga. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är utifrån detta perspektiv som vi framför våra synpunkter kring den rådande situationen gällande rubricerade frågeställning.

Vi har under senare tid fått propåer som tyder på att det för våra medlemmar så viktiga bilstödet fungerar otillfredsställande. Framförallt har synpunkterna som framförts till oss handlat om stort krångel och lång handläggningstid kopplat till anpassningsbidraget.

Just anpassningsbidraget är en mycket viktig del för oss eftersom många av oss som har nedsatt rörlighet har stort behov av just anpassningsdelen. Den måste kunna fungera smidigt och hanteras på ett professionellt sätt utan alltför många kontrollfunktioner, ifrågasättanden och inskränkningar. Bilstödet är inte vad det borde vara, något vi påtalat i decennier, men det som är, är viktigt att behålla och utveckla – inte tvärtom.

Inte blir saken bättre av att Försäkringskassan meddelat att bilstödsanslaget kommer vara slut redan i september om inte extra resurser skjuts till. Varför ska denna kamp ständigt pågå? Bilstödet är väl använda pengar, insatser som leder till att människor dels tar eget ansvar för sitt resande i mycket hög grad och har förutsättningar att leva som andra.

Inte för att vi var särskilt positiva till förslagen som presenterades i betänkandet Ett reformerat bilstöd, men vi väntar ändå nu på eventuella följder av betänkandet och undrar vad som månne ligga i pipeline framöver.

Kort sagt – vi är bekymrade – mycket bekymrade.

 

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

 

Rasmus Isaksson
förbundsordförande

Dokument

Brevet som PDF

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev