DHR

Utredare för översyn av LSS presenterad

Idag presenterade regeringen en utredare som ska se över assistansersättningen och insatserna i LSS där personlig assistans ingår. Utredaren och innehållet i direktiven presenterades vid en pressträff av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Läs mer

Publicerat: 2016-05-26

DHR deltar igen i det nordiska nätverket NHF

Idag och imorgon deltar DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson och DHRs ombudsman Wenche Willumsen vid en nordisk nätverksträff om funktionshinderpolitiken i Helsingfors. NHF är ett nordiskt nätverk bestående av nordiska funktionshinderorganisationer. Läs mer

Publicerat: 2016-04-11

EU agera!

Ingen kan ha missat flyktingkatastrofen som just nu pågår i Europa och flyktingar med funktionsnedsättning är dubbelt utsatta i humanitära katastrofer. Därför har den Europiska samarbetsorganisationen för funktionshinderrörelsen (EDF) skrivit ett öppet brev som uppmanar EU till omedelbar handling. Läs mer

Publicerat: 2015-09-04

Öppet brev: Nej, att avstå från rättigheter är inte solidaritet, Hanne Kjöller!

Idag är det den internationella funktionshinderdagen! 150 länder har nu ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Konventionen är alltför dåligt känd i samhället och det råder brist på kunskap om hur den bör tolkas. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska läsas i jämförelse med andra medborgare – inte andra personer med funktionsnedsättning. Läs mer

Publicerat: 2014-12-03

Manifestation: Stop disability cuts!

Välkommen till Farsta den 5 maj för tillsammans med funktionshinderrörelsen över hela Europa protestera under parollen ”Stop disability cuts” mot de neddragningarna som slår hårt mot personer med funktionsnedsättning. Läs mer

Publicerat: 2014-05-05