2021-01-18 NYHETER

DHR kommenterar debatten om missbruk av assistans

DHR är emot allt missbruk av välfärdssystemet. Vi menar att alla assistansföretag ska ha tillstånd för att bedriva verksamhet och att dessa tillstånd och krav löpande ska följas upp och utvärderas. Alla typer av felutnyttjande av systemet skadar assistansen och snedvrider frågan om assistans. Assistansen är helt avgörande för att tusentals individer ska kunna leva ett liv på lika villkor som andra.

LÄS MER
2020-12-01 NYHETER

Schemalägg din oro

Men alltså, hur ska vi stå ut nu när den andra vågen väller in? Hur många gånger orkar vi ladda om? Eller borde vi komma till insikt om att den här begränsningen i våra liv är vår nya framtid? Nytt fräscht poddavsnitt ute nu, det sista i serien Coronakarusellen. Vi slutar inte, men laddar om.

LÄS MER
2020-11-24 NYHETER

Våra rättigheter - ett särintresse?

Tycker du att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ska bli lag i Sverige, på samma sätt som Barnkonventionen? Svara gärna på DHR:s enkät, som bara innehåller EN enda fråga - det fixar du!

LÄS MER
2020-11-18 NYHETER

Tryckfelsnisse har varit framme

Nu i dagarna kommer en faktura på medlemsavgiften för nästa år till DHR:s medlemmar. Men attans, det har blivit ett tryckfel på medlemsfakturan för 2021 års avgift. Det står att perioden du ska betala för är 2020-01-01 till 2020-12-31. Det är ju fel, det ska stå 2021-01-01 till 2021-12-31. Men allt annat på inbetalningskortet är rätt och riktigt så det går ändå utmärkt att använda. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

LÄS MER
2020-11-12 NYHETER

Almanacka för 2021

Ett år försvinner och ett nytt kommer. Det är dags att beställa DHR:s almanacka för 2021. I år är färgen syrenlila och har rättighetsikonen Allas lika värde och rättigheter (artikel 5 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) på omslaget.

LÄS MER
2020-11-11 NYHETER

Det här gjorde ni bra, regeringen

Den senaste utredningen, bland många, har hållit funktionshinderrörelsen sysselsatt med att diskutera osammanhängande resonemang och förslag. Den frustration vi känner över att aldrig få utrymme att diskutera och genomföra hållbara praktiska lösningar för rätten till assistans för enskilda personer är påtaglig. Istället för att aktivt arbeta för rätten till självständighet som slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; artikel 19, blir vi gisslan i ett politiskt spel om assistansen.

LÄS MER
2020-10-27 NYHETER

Sjukersättning måste räcka till mer än hyra!

Uttalande från DHR:s förbundsmöte 2020: Många med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) jobbar deltid eller kan inte arbeta alls. För vissa överstiger de samlade avgifterna för boende och stödinsatser en mycket låg inkomst, och varje liten utgift måste övervägas noga. Det är snarare regel än undantag att anhöriga tvingas bidra ekonomiskt och den som saknar en närstående som har möjlighet att stötta ekonomiskt kan hamna i en förtvivlad situation.

LÄS MER
2020-10-22 NYHETER

Åsa Strahlemo ny förbundsordförande

Åsa Strahlemo från Björklinge utanför Uppsala valdes till ny förbundsordförande under DHR:s digitala förbundsmöte i dag den 22 oktober. Hon efterträder Rasmus Isaksson som varit förbundsordförande sedan 2013.

LÄS MER
2020-10-07 NYHETER

Min andedräkt är full av Covid!

Att ”nightinggala” – att vara snäll på sina egna villkor och strunta i mottagarens behov av snällheten – är något många personer med funktionsnedsättning utsätts för. Karolina Celinska och Janna Olzon på DHR pratar med Pia-Lena Krischel, kommunikatör och ombudsman på Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland om snällism. Pia-Lena, som myntat begreppet nightingala, säger i samtalet att om hon inte faller på knä av tacksamhet inför en taxichaufför, blir hon den otacksamma apan istället.

LÄS MER
2020-09-30 NYHETER

Bakom varje bedrägeri finns en människa som inte får den assistans den har rätt till

DHR reagerar kraftigt mot de ständiga attackerna på den personliga assistansen. Nyligen använde Expressens ledarsida en rapport från Nationellt Underrättelsecentrum, NUC, som bränsle i debatten. Rapporten behandlar frågan om organiserad brottslighet inom assistansen – ett mycket viktigt område att belysa. Men när personlig assistans ensidigt lyfts fram som ett problem och ständigt kopplas till kriminalitet, fusk och organiserad brottslighet förändras till slut medborgarnas syn på reformen. LSS och personlig assistans börjar ses som en ren förlustaffär för staten och som ett lättvindigt ”bidrag” som borde dras in. I Expressen landar skribenten också i just ett ifrågasättande av hela LSS: ”Ytterst behöver reformen som sådan ses över förutsättningslöst”.

LÄS MER
2020-09-24 NYHETER

DHR kartlägger merkostnader. Vill du vara med?

Vill du hjälpa DHR att ta fram statistik till vårt viktiga opinionsarbete? Vi skulle bli mycket glada om du vill svara på vår anonyma och korta enkät. Den handlar om de merkostnader som kan uppkomma vid en funktionsnedsättning. Vi behöver få ett hum om vilka merkostnader som är vanliga och om de varierar i landet.

LÄS MER
2020-09-03 NYHETER

Spännande läsning!?

Likt många andra kommer DHRs förbundsmöte genomföras digitalt. Vi kommer att använda oss av VoteIt, en textbaserad digital plattform som skapades för cirka 10 år sedan av den ideella sektorn för den ideella sektorn. Handlingarna till förbundsmötet finns nu för alla att läsa.

LÄS MER
2020-08-12 NYHETER

Dags igen!

Än är det fortfarande sommar, men semestern är på upphällningen och de flesta av oss på förbundskansliet tillbaka. Fortfarande kommer vi att arbeta hemifrån de flesta av oss, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mejl och telefon fungerar utmärkt som kommunikationskanaler, men besök kan vi inte ta emot.

LÄS MER
2020-07-07 NYHETER

Gert Månsson har avlidit

Ett sorgligt besked kom till oss om att Blekinge läns distrikts ordförande Gert Månsson har avlidit. Han var en betydande kraft inom DHR med många kloka tankar om förbundets utveckling och framtid. Vi tänker på Gerts närmaste och beklagar verkligen sorgen. Han fattas oss!

LÄS MER
2020-06-26 NYHETER

På grund av den rådande situationen

Vi saknar kultur- och konstupplevelser live. Så vi ringer upp Clara Diesen, poet och med i curatorsgruppen Muskot som i juni hade en utställning på Färgfabriken i Stockholm. Utställningen kallade de Isolering-Kommunikation. Och så får vi poesi uppläst av Clara – en dikt av henne själv och en av Simon Skuteli. Dessa bara måste ni höra!

LÄS MER
2020-06-16 NYHETER

Smitta varandra med skratt!

Coronakarusellen snurrar på, nu med ett tredje avsnitt där vi pratar med organisationspsykologen Jonas Mosskin. Coronapandemin griper tag i vår mest grundläggande existentiella oro – den om överlevnad, säger han. Oro smittar precis som skratt, och nu när livet har blivit lite trist är det viktigt att vi skrattar. Och att vi smittar varandra med vårt skratt.

LÄS MER
2020-06-03 NYHETER

Var med och utveckla en ny medlemsförmån!

Under 2020 har DHR och Personskadeförbundet RTP påbörjat ett projektsamarbete för att skapa en medlemsförmån kring personlig vägledning. Den riktar sig till medlemmar som vill ha stöd i kontakten med Försäkringskassan, kommunen eller andra aktörer. DHR är projektägare och dina svar är värdefulla för att utveckla förmånen.

LÄS MER
2020-05-28 NYHETER

Frank Lundin avliden

DHR sörjer att Frank Lundin, Örebro, har gått ur tiden. Frank brann för tillgänglighetsfrågor. Han var bland annat ordförande för DHR Örebro, men också ledamot i DHR:s förbundsstyrelse 2001-2007.

LÄS MER
2020-05-28 NYHETER

Coronakarusellen

Podden Hur tänkte ni nu? har dragit igång en serie kortare poddavsnitt vi kallar Coronakarusellen där vi pratar med en person i taget. Två avsnitt har publicerat nu i maj som båda behandlar empati fast från lite olika håll.

LÄS MER
2020-05-25 NYHETER

Ombudsvalet är klart!

Nu är listan klar på de 50 ombud som medlemmarna valt ska representera dem på DHR:s förbundsmöte.

LÄS MER
2020-05-07 NYHETER

Uppmaning från Förbundsstyrelsen

DHR:s förbundsstyrelse uppmanar alla avdelningar och distrikt/regioner att avstå fysiska årsmöten fram till 31 december. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer för verksamheter. Observera dock att datumet kan komma att ändras åt det ena eller andra hållet beroende på hur myndigheten agerar.

LÄS MER
2020-05-07 NYHETER

Inte läge att backa från de framsteg som gjorts

Flera västsvenska kommuner har meddelat att de har för avsikt att bryta mot lagen och neka till hemtjänst i fritidsboenden i sommar. Nu är det inte läge att backa från de framsteg som gjorts, skriver DHR:s förbundsordförande Rasmus Isaksson i en debattartikel i GT/Expressen den 7 maj.

LÄS MER
2020-04-27 NYHETER

Vi är inte i krig!

DHR har skickat in ytterligare synpunkter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med anledning av SKR:s nya hemställan till regeringen. SKR menar att det behövs lagliga möjligheter för kommunerna att frångå skyldigheter i enlighet med LSS och SOL i kristider, på samma sätt som det finns möjlighet att göra i krigstider. DHR hävdar att vi inte kan jämställa dagens situation med krig.

LÄS MER
2020-04-22 NYHETER

”Hemtjänst är inte ett privilegium utan en nödvändighet”

Kommentar till Lena Mellins krönika publicerad i Aftonbladet den 20 april 2020: En fråga som engagerar många just nu är om vi ska stanna hemma eller resa till ett fritidsboende. De flesta svenskar är nog överens om att vi inte ska resa någonstans just nu för att inte sprida smitta och inte belasta den lokala och regionala vården och omsorgen. Det gäller oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller inte. Men Lena Mellin vill i sin krönika i Aftonbladet gå ett steg längre genom att uppmana kommuner till lagtrots.

LÄS MER
2020-04-20 NYHETER

Rekrytera brett och säkra kompetensen

En alldeles ny broschyr är resultatet av ett samarbete mellan DHR och bemanningsföretaget ManPowerGroup. Broschyren är till för företagets rekryterare som ska använda den i sin dialog med arbetsgivare.

LÄS MER
2020-04-15 NYHETER

DHR kommenterar vårbudgeten: Utökade medel kan ge bättre assistans

Regioner och kommuner ska få stora ekonomiska tillskott för att klara sin verksamhet, enligt förslagen i vårpropositionen. ”Nu är det viktigt att även personer med funktionsnedsättning får ta del av kakan, bland annat genom bättre tillgång till personlig assistans”, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

LÄS MER
2020-04-08 NYHETER

Motioner in senast den 15 april!

Motioner till förbundsmötet i oktober ska vara inne senast den 15 april. Motionerna måste inte gå via ett årsmöte, även om det är så många brukar och vill göra. Men i denna tid när de flesta har skjutit fram sina årsmöten blir det ju svårt.

LÄS MER
2020-04-08 NYHETER

Ingen vill vara man!

Nytt poddavsnitt ute! I samhället finns en föreställning om mannen som tuff, drivande och som någon som framförallt har en stark kropp. Vad eller vem är det som vidmakthåller den bilden? För ingen vill ju vara "man".

LÄS MER
2020-03-30 NYHETER

Sveriges kommuner och regioner är skyldiga att följa konventionen

På måndagen den 30 mars skickade DHR en skrivelse till socialminister Lena Hallengren med anledning av en hemställan som SKR gjorde i förra veckan angående önskade regeländringar i samband med coronaviruset. DHR menar att de föreslagna åtgärderna innebär allvarliga och oroväckande försämringar.

LÄS MER
2020-03-27 NYHETER

Förbundsstyrelsens uttalande med anledning av coronaviruset

Med anledning av skarpare uppmaningar från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, i arbetet med att förhindra spridningen av viruset Covid-19, vill Förbundsstyrelsen skärpa våra råd till avdelningar och distrikt enligt nedan:Förbundsstyrelsen uppmanar avdelningar och distrikt att skjuta upp årsmöten och andra aktiviteter som innebär fysiska möten. Regeringen har idag förbjudit sammankomster med fler än 50 personer.

LÄS MER
2020-03-17 NYHETER

Distansarbetare på förbundskansliet

Många av de anställda på förbundskansliet i Farsta distansarbetar för närvarande hemifrån. Vi finns tillgängliga som vanligt på telefon och mejl, men vi kan inte ta emot besökare utifrån på kansliet i Farsta.Under hur lång tid är svårt att svara på. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rapportering och hoppas att nuvarande situation inte blir alltför långvarig.

LÄS MER
2020-03-17 NYHETER

Var klok som en gås!

Det finns ett uttryck som säger "dum som en gås", Men gäss är ganska kloka, och har en del att lära oss människor när det gäller samarbete och solidaritet. Fakta om gässens beteenden ger lärdomar om hur vi kan vara tillsammans.

LÄS MER
2020-03-11 NYHETER

Med anledning av coronaviruset

Med anledning det nuvarande läget gällande spridningen av Coronaviruset kommer här information och rekommendationer till DHR:s avdelningar och distrikt.

LÄS MER
2020-03-10 NYHETER

Kommentar till Malin Siwes ledare i Expressen den 10 mars

I en raljant ton kritiseras i dag DHR av Malin Siwe på Expressens ledarsida. Hon menar att vi har en konstig syn på pengar och att 65 kronor i månaden inte är något att bråka om. Summan avser abonnemangskostnaden för hjälpmedel, som har införts i Region Örebro. Malin Siwe väljer att helt bortse från fakta och vår beskrivning av den verklighet våra medlemmar befinner sig i.

LÄS MER
2020-03-04 NYHETER

Att arbeta - är inte det lite väl överskattat?

Ett rykande färskt poddavsnitt är nu ute. I detta avsnitt pratar Karro och Janna om att normen är att du ska kunna jobba – det är det enda som tycks skapa verkligt värde.Personer med funktionsnedsättning kan mötas av ”Du får ju ändå det du behöver …” Det är alltså någon annan som definierar en människas behov. Samtidigt är det så att vårt välfärdssystem inte längre täcker in många av de människor som står långt från arbetsmarknaden.

LÄS MER
2020-02-14 NYHETER

Stort tack!

Den 14 februari, på alla hjärtans dag vill vi tacka alla er som sparar i Humanfonden. Det har gett DHR en utdelning på 254 433 kronor.

LÄS MER
2020-01-20 NYHETER

Är det här min kropp?

En kropp har vi ju alla, men den är kopplad till hur förväntningarna är på hur en kropp ska se ut, kunna göra och användas till. Vi pratar om våra kroppar ur ett annat perspektiv än som brukligt i detta avsnitt av podden Hur tänkte ni nu? med Karolina Celinska och Janna Olzon från DHR.

LÄS MER
2020-01-14 NYHETER

Dags att söka kurspengar!

Nu är det dags att söka 2020 års bidrag för lokala kurser och utbildningar. Nu är det dags att söka 2020 års bidrag för lokala kurser och utbildningar. Prioriterat är som tidigare år universell utformning och Agenda 2030. Men även föreningsutveckling, medlemsvård och intern/extern kommunikation kan det ansökas om. Vi är flera på förbundskansliet som gärna kommer ut till er och håller kurser och workshops om hur ni på bästa vis använder medlemsregistret, arbetar med hemsidan, om medlemsvård, nyhetsdramaturgi, föreningsutveckling, Agenda 2030/universell utformning och annat matnyttigt.

LÄS MER
2020-01-14 NYHETER

Vem vill du se som ordförande i DHR?

Förbundsstyrelsen består av sju personer, sex ledamöter och en ordförande. På förbundsmötet i oktober ska en ny styrelse väljas. Nuvarande ordförande Rasmus Isakssons mandattid tar slut och jakten på en ny ordförande är i full gång. Men även andra intresserade kandidater efterfrågas. Är du intresserad? Eller vet du någon som du tycker skulle passa?

LÄS MER
2020-01-07 NYHETER

Glöm inte att nominera!

Den 19 januari är det deadline för att nominera den eller dem som ni vill nominera som ombud till förbundsmötet i oktober 2020. Det är många som har hörsammat att det går att nominera, men många avdelningar och distrikt lyser med sin frånvaro. Passa på att nominera den eller de (eller dig själv) som du tror är bäst skickad att representera dig och övriga medlemmar på förbundsmötet.

LÄS MER
2019-12-18 NYHETER

Politiskt korrekta DHR i nytt poddavsnitt

Så här inför jul pratar vi om det här med att arbeta för mänskliga rättigheter och att ingen ska lämnas utanför. Det är viktigt att förstå sina rättigheter, och att ingen exkluderas i arbetet att nå de globala målen i Agenda 2030. Fast är inte det lite väl pretentiöst och kanske till och med naivt? Och varför är att vara politiskt korrekt så negativt laddat? Inte för oss, men det är ett skällsord för att tysta ner debatten. Helt enkelt ytterligare en härskarteknik. 

LÄS MER
2019-12-11 NYHETER

Ge DHR som present!

I DHR gör vi coola grejer som vernissage och rättighetsikoner. Fattar om du blir avundsjuk, men bli medlem du också. Eller så ger du bort ett medlemskap i gåva till någon du bryr dig om!

LÄS MER
2019-11-29 NYHETER

Rättighetsikoner ska lyfta funktionshinderfrågorna

På den Internationella funktionshinderdagen den 3 december bjuder DHR i samverkan med Scandic Hotels in till världspremiär och visning av de nya Rättighetsikonerna. De grafiska symbolerna ska bidra till att synliggöra funktionshinderfrågorna i Sveriges arbete med Agenda 2030.

LÄS MER
2019-11-19 NYHETER

Djupt oroande med abonnemangsavgifter för hjälpmedel

Region Örebro har i dag, den 19 november beslutat att införa en ny typ av avgift för hjälpmedel, en abonnemangsavgift. I vissa fall kommer den efter några år att vida överstiga vad själva hjälpmedlet egentligen kostar regionen i inköp. "Vi är ledsna över att många kommer att drabbas av ökade kostnader i regionen, men också djupt oroade för att modellen nu ska sprida sig i landet", säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR.

LÄS MER
2019-11-14 NYHETER

Funktionshinderfrågor i media

Just nu pågår en debatt om Arbetsförmedlingen och vad det innebär att privata och ideella aktörer ska ta över själva förmedlingen av arbete för arbetslösa. "Risken är att de privata aktörerna kommer att vilja satsa mer kraft på att matcha de personer som står närmast arbetsmarknaden till jobb. Det ringer varningsklockor när det kommer in ett vinstintresse i jobbmatchningen", säger DHRs ordförande Rasmus Isaksson i en artikel i tidningen Fastighetsfolket den 14 november

LÄS MER
2019-10-15 NYHETER

Idioter kostar för mycket

Ett deppigt tema med twist har det sjunde avsnittet av podden Hur tänkte ni nu. Karro och Janna pratar med en statsvetare (Niklas Altemark), en jurist (Sebastian Wejedal) och en komiker (Kjell Eriksson).

LÄS MER
2019-09-23 NYHETER

”Knäckande att ständigt väljas bort”

Måndag den 23 september publicerade Svenska Dagbladet DHRs debattartikel om problemet med att komma in på arbetsmarknaden om du har en funktionsnedsättning. Redan på söndagen kom den in i tidningens digitala upplaga. Dessutom publicerade Gefle dagblad samma dag (23 september) en debattartikel som DHR tillsammans med Diskrimineringsbyrån Gävleborg har skrivit. Budskapet är att fler diskrimineringsärenden bör prövas i domstol.

LÄS MER
2019-09-18 NYHETER

Riktade satsningar behövs för personer med funktionsnedsättning

Det behövs ökade resurser till individbaserat stöd på Arbetsförmedlingen och bättre villkor för personer som vill starta eget företag, säger DHR i en kommentar till arbetsmarknadssatsningarna i höstens budgetproposition.

LÄS MER
2019-09-13 NYHETER

Repliker gällande vår bilstödsartikel

Försäkringskassan reagerade på vår artikel om bilstödet med en replik i Göteborgsposten. Myndigheten menar att de bara följer lagen. Vår slutreplik handlar om att Försäkringskassan driver fram en snäv tolkning av lagen, vilket inte var lagstiftarens intention.

LÄS MER
2019-08-13 NYHETER

Nedmonteringen av bilstödet en spik i välfärdskistan!

Stora, dyra och bensinslukande bilar och barn som riskerar att skadas allvarligt vid en olycka. Det är konsekvenserna av de nya reglerna för bilstöd, en liten men viktig reform för personer med funktionsnedsättning, som nu totalt har havererat.Det skriver bland andra DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson i en debattartikel i Göteborgs-Posten den 13 augusti.

LÄS MER
2019-07-09 NYHETER

Kansliet tar lite sommarledigt

Nu är det sommar och vi tänker ta lite ledigt. Under tiden 15 juli - 11 augusti är förbundets växel sommarstängd. Det gäller även för medlemsservice. Hela kansliet är stängt under tiden 22 juli - 4 augusti. Vi önskar alla en skön sommar!

LÄS MER
2019-06-12 NYHETER

Nån jävla nytta ska jag väl ha av mitt utanförskap

Nytt avsnitt släppt av podden Hur tänkte ni nu? Samtalen böljar fram och tillbaka om identitet, curlade ungdomar och färdtjänsten.

LÄS MER
2019-05-22 NYHETER

Hur vill du utveckla den europeiska tillgänglighetslagen?

DHR ställde en fråga om den europeiska tillgänglighetslagen till partiernas första namn att kandidera till EU-parlamentet. Trots att de fått god tid på sig att fundera på frågan, har bara tre svarat. Läs och begrunda de svar vi fått från Alice Bah Kuhnke, Sara Skyttedal och Fredrick Federley.

LÄS MER
2019-05-07 NYHETER

Förlegad bild av personer med funktionsnedsättning

Styrutredningens förslag påminner om hur det var förr, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR. Det behövs ett nytt helhetsgrepp, som inte utgår från att personer med funktionsnedsättning är en homogen grupp människor som behöver en egen särpolitik inom vissa områden.

LÄS MER
2019-05-06 NYHETER

10 frågor till EU-kandidaterna

Om bara 20 dagar är det EU-val! Och den här gången ska vi rösta, eller hur? Tillsammans med ILI (Independent Living Institute) och STIL har DHR skickat 10 frågor till de fem första namnen på partiernas listor och till kandidater med egen erfarenhet av normbrytande funktionalitet. Allteftersom svaren droppar in kommer vi förhoppningsvis bli lite klarare över vem vi kan rösta på!

LÄS MER
2019-04-04 NYHETER

Jämställdheten måste gälla alla kvinnor

Kvinnor med funktionsnedsättning får ständigt sina självklara rättigheter ifrågasatta. Engagemanget för deras jämställdhet brister, inte minst inom den offentliga sektorn, skriver Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, i en debattartikel i tidningen Publikt.

LÄS MER
2019-04-03 NYHETER

Nytt podavsnitt ute

Denna gång pratar Karro och Janna om det alla tänker på, de flesta gör, men ingen pratar om – alltså sex, och då med fokus på att ha en funktionsnedsättning. Vi tar det från början – den första dejten, vidare till den personliga assistenten till sexologen som säger att det inte handlar om sex utan om arbetsterapi.

LÄS MER
2019-03-14 NYHETER

Ett stort steg framåt, men en lång resa kvar

Den 13 mars godkände Europaparlamentet The European Accessibility Act, det Europeiska Tillgänglighetsdirektivet. Det är ett viktigt steg, men EU:s arbete är långt ifrån färdigt. Samtidigt som direktivet kommer att säkerställa att många produkter och tjänster är mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, kommer det inte att göra EU:s institutioner och inre marknader fullt tillgängliga. Viktiga områden som transport, byggnadsmiljö och hushållsapparater inbegrips inte i The European Accessibility Act.

LÄS MER
2019-03-14 NYHETER

Bidrag att söka för vetgiriga avdelningar

2019 års bidrag för lokala kurser och utbildningar prioriterar Universell utformning och att vara konsument. Bland annat kan det handla om universellt designade hjälpmedel. Vi har förlängt ansökningstiden till den 31 mars. Så sök! 

LÄS MER
2019-03-07 NYHETER

Har Socialdemokraterna förtroende för Roger Holmberg? - Öppet brev till Kalmar partidistrikt

I förra veckan gick Johan Persson (S), kommunalråd i Kalmar, ut och gav sitt fulla stöd till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S). Han säger också att Holmberg har ett starkt stöd inom partiet. Därför anser vi att det är relevant att ställa frågan till socialdemokraternas partidistrikt i Kalmar län om huruvida de har fortsatt förtroende för socialnämndens ordförande.

LÄS MER
2019-03-01 NYHETER

Lyssningsstips! Tendens i P1 om att vara förälder och ha en funktionsnedsättning

Två bra dokumentärer från Tendens om att ha en funktionsnedsättning och vara föräldrer. Tendens söker också ytterligare personen som vill prata om ämnet.

LÄS MER
2019-02-28 NYHETER

Debattartikel: Därför polisanmäler vi socialnämndens ordförande i Kalmar

Idag har förbundsordförande Rasmus Isaksson har idag en debattartikel i Barometern som förklarar varför vi polisanmäler socialnämndens ordförande i Kalmar,

LÄS MER
2019-02-25 NYHETER

DHR polisanmäler socialnämndens ordförande i Kalmar

I förra veckan krävde DHR ordförande för socialnämnden i Kalmar avgång. DHR anser nu att 23-åringen har lidit sådan skada att en polisanmälan skickas in.

LÄS MER
2019-02-21 NYHETER

Rasmus Isaksson i SVT: Socialnämndens ordförande måste avgå

Idag uttalar sig förbundsordförande Rasmus Isaksson i SVT Småland. Det efter att en socialnämndens ordförande har hängt ut en 23-årig person offentligt på sociala medier.

LÄS MER
2019-02-16 NYHETER

DHRs förbundsordförande besökte Malmö Open

Förra helgen besökte förbundsordförande Rasmus Isaksson Malmö Open som är en av världens största tävlingar inom Parasporten utanför paralympiska spelen. För att prata jämlik och jämställd hälsa och följa tävalande DHR-medlemmar.

LÄS MER
2019-02-14 NYHETER

På hjärtedagen bidrar Swedbank Humanfonden med 266 213 kronor

Idag på hjärtedagen kom det glada beskedet av Swedbank att sparare i Humanfonden som valt DHR som förmånstagare bidrog med hela 266 213 kronor under 2018.

LÄS MER
2019-02-11 NYHETER

DHR i möte med Manpower om inkludering på arbetsmarknaden

I förra veckan träffade DHR Manpowers HR-direktör för att diskutera situationen på arbetsmarknaden och vikten av att personer med funktionsnedsättning ses som en resurs.

LÄS MER
2019-02-06 NYHETER

Jobba hos oss!

Vi söker nu en receptionist/kontorsadministratör med datavana (Windows och Officepaketet) och körkort. Din arbetsplats är vårt förbundskansli i Farsta utanför Stockholm. Arbetsuppgifterna som ingår i tjänsten är: Ansvar för reception och växel, kopiering, posthantering, transporter, Inköp, lagerhållning och inventering ...

LÄS MER
2019-01-30 NYHETER

DHR och Hissförbundet välkomnar återinförandet av investeringsstödet för hyresbostäder

PRESSMEDDELANDE: Hissförbundet och DHR välkomnar återinförandet av investeringsstödet för hyresbostäder genom den nya regeringen.

LÄS MER
2019-01-28 NYHETER

Nya tider för växeln från och med 28 januari

Från och med idag den 28 januari har vi nya telefontider i växeln.Måndag till onsdag 10-12 och 13-15Torsdag och fredag 10-12.

LÄS MER
2019-01-21 NYHETER

Lite om personer med funktionsnedsättning i regeringsförklaringen

Dagens regeringsförklaring saknade till stora delar ett funktionshindersperspektiv förutom när det gällde personlig assistans. Det är ingen bra start för den nya regeringen att den verkar prioriterar personer med funktionsnedsättning så lågt. Här kommer de nya ministrarna behöva bevisa att de prioriterar frågor som är viktiga för oss.

LÄS MER
2019-01-11 NYHETER

På måndag fyller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tio år, ett jubileum under mörka moln

Måndag är det tio år sedan konventionen började gälla i Sverige. Trots att det har gått tio år bryter Sverige fortfarande mot konventionen. Det tydligaste brottet är LSS-utredningens förslag i veckan om personlig assistans.

LÄS MER
2019-01-10 NYHETER

LSS-utredningen förslag kränker de mänskliga rättigheterna, DHR kräver en ny parlamentarisk utredning

Som DHR befarande är det i princip inga förändringar jämfört med de tidigare läckt förslagen. Utredningen innehåller en rad förslag som om de blir verklighet innebär att personer som idag har personlig assistans inte längre kommer att kunna leva som andra eller få helt indragen assistans.

LÄS MER
2018-12-28 NYHETER

Rivstarta 2019 med temadagen - Kampen för assistansen

Den 14 januari rivstartas året med temadagen - Kampen för assistansen. En dag för dig som vill ha koll vad som händer med din personliga assistans.

LÄS MER
2018-12-12 NYHETER

Imorgon den 13 december är det Lussebullekampanj!

Imorgon den 13 december återupplivar vi konceptet från Semmelkampanjen, men nu byter vi bakverk och kallar den för Lussebullekampanjen. Vi vill med kampanjen upplysa om att undantaget i Diskrimineringslagen för företag med mindre än tio anställda togs bort den 1 maj i år.

LÄS MER
2018-12-03 NYHETER

I Tv4s Nyhetsmorgon: På alla tjänar på tillgänglighet

Den 3 december medverkade rättighetspolitiskasamordnare Karolina Celinska i Tv4 Nyhetsmorgon tillsammans med Magnus Berglund från Scandic och pratade om universell utformning och tillgänglighet. Det pratades om allt från Tv4s tillgänglighet till att alla tjänar på att samhället blir universellt utformat.

LÄS MER
2018-11-30 NYHETER

Framgång för DHR – Arbetsförmedlingen slopar begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”

Arbetsförmedlingen föreslår att begreppet "nedsatt arbetsförmåga" slopas. Det är en framgång för DHR och ett stopp för stigmatiseringar av arbetssökande.

LÄS MER
2018-11-15 NYHETER

Nytt medlemserbjudande från Tallink & Silja Line!

Tallink & Silja Line tagit fram ett unikt erbjudande för DHRs medlemmar, medlemmar kryssa och ta del av andra exklusiva erbjudande med upp till 20 % rabatt.

LÄS MER
2018-11-13 NYHETER

Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas inte, fastighetsägarna måste nu ta ansvar.

Boverket konstaterar i en analys att regelerna kring enkelt avhjälpta hinder inte fungerar. DHR att fastighetsägaren måste vara ansvarig för hinder åtgärdas

LÄS MER
2018-11-06 NYHETER

Färdtjänsten måste bli mer jämlik och leda till jämställda livsvillkor

I ett yttrande på en utredning för DHR fram att färdtjänsten måste få som mål att den ska bidratill mer jämlika livsvilkor.

LÄS MER
2018-10-31 NYHETER

Replik på SvD Debatt: Vi kräver en ny LSS-utredning

DHR tillsammans med resten av rörelsen replikerar på LSS-utredaren Gunilla Malmborgs artikel och kräver en ny LSS-utredning.

LÄS MER
2018-10-23 NYHETER

Demokrati - för alla? Nytt poddavsnitt ute nu

Nu är vi här igen! I det här avsnittet av podden Hur tänkte ni nu? funderar vi, Karro och Janna, på demokrati ur olika aspekter. Vi pratar med Anders Westgerd och Veronica Kallander om vad som är bäst - att vara aktivist eller politiker. Vad är mest framgångsrikt för att kunna påverka och förändra i samhället? Och när kommer funktionshinderrörelsens ”it-moment”, som för HBTQ-rörelsen kan sägas vara ockupationen av Socialstyrelsens trappa på 1970-talet?

LÄS MER
2018-10-11 NYHETER

Debattartikel: Fullständigt haveri i LSS-utredningen

Idag skriver förbundsordförande Rasmus Isaksson på Svenska Dagbladetom LSS-utredningens kommande förslag som i princip avskaffar personlig assistans.

LÄS MER
2018-10-10 NYHETER

Dags för medlemskampanj!

Nu startar vi medlemskampanj 2018 med målet att värva 500 nya medlemmar innan årsskiftet. För endast 150 kronor blir du medlem för resten av 2018 och 2019.

LÄS MER
2018-10-10 NYHETER

Vill du vara med och skapa DHRs framtid?

Årets kurs när det gäller ledarskap och ideologi den 8-9 december. Hur kan du förverkliga dina idéer och vad menas med rättigheter är möjligheter?

LÄS MER
2018-10-09 NYHETER

Dela dina erfarenheter om att använda perronger

Delta i undersökning om dina erfarenheter av tåg- och tunnelbaneperronger. För att hjälpa till att göra framtidens stationer mer tillgängliga

LÄS MER
2018-10-03 NYHETER

Försäkringskassans uppföljning av nya bilstödet – det blir allt dyrare för de som behöver stödet

Utredningen ger DHR rätt att det nya bilstödet inte har fungerat. Nu måste lagändring till och Försäkringskassan ändra sina tolkningar av regelverket.

LÄS MER
2018-09-26 NYHETER

Tillfälle att bli vass på Agenda 2030 och universell utformning

Denna innehållsrika utbildning ger dig kunskap och konkreta idéer om hur du kan använda universell utformning och Agenda 2030 i ditt påverkansarbete.

LÄS MER
2018-09-21 NYHETER

Vallokalerna 2018 – förbättrad tillgänglighet men mycket återstår

Direkt efter valet frågade DHR sina följare på Facebook om deras vallokaler hade varit tillgängliga. Svaret blev att 76 % ansåg att deras vallokaler hade varit tillgängliga och 24 % ansåg att deras vallokaler hade varit otillgängliga.

LÄS MER
2018-09-11 NYHETER

Kalle Könkkölä - en finländsk hjälte har gått bort

Finländaren Kalle Könkkölä har gått bort 68 år gammal. Han var en av pionjärerna i Norden när det gäller mänskliga rättigheterna och personer med funktionsnedsättning.

LÄS MER
2018-09-07 NYHETER

Val 2018: Vänsterpartiet om personlig assistans, bilstöd, bostäder och ekonomisk trygghet

Vänsterpariet svarar på frågor inför valdagen den 9 september om personlig assistans, bilstöd, bostäger och ekonomisk trygghet

LÄS MER
2018-09-06 NYHETER

Val 2018: Socialdemokraterna svarar på våra frågor om bilstöd, personlig assistans och ekonomisk trygghet

Socialdemokraterna svarar på våra frågor om bilstöd, personlig assistans, bostäder och ekonomisk trygghet inför valet den 9 september.

LÄS MER
2018-09-04 NYHETER

Val 2018: Moderaterna svarar på vår frågor

Moderatorna svarar på DHRs frågor om våra prioriterade frågor, personlig assistans, bilstöd, bostäder och ekonomisk trygghet.

LÄS MER
2018-09-03 NYHETER

Val 2018: Miljöpartiet svarar på DHRs frågor

Miljöpartiet svara på DHRs frågor inför valet den 9 september om personlig assiatans, bilstöd, bostäder, och ekonomisk trygghet.

LÄS MER
2018-08-31 NYHETER

Val 2018: Liberalerna om personlig assistans, bilstöd, bostäder och arbete

Liberalerna svara på våra prioriterade frågor inom funktionshinderpolitiken, personlig assistans , bilstöd, bostäder och ekonomisk trygghet.

LÄS MER
2018-08-30 NYHETER

Val 2018: Kristdemokraterna svarar på frågorna om funktionshinderpolitiken

Kristdemokraterna svarar på frågor inför valet om personlig assistans, bostäder, bilstödet och sjuk- och aktivitetsersättning.

LÄS MER
2018-08-29 NYHETER

Val 2018: Feministiskt initiativ svar om funktionshinderpolitiken

Frågorna rör områden som DHR har prioriterat inför valet som personlig assistans, bilstöd, bostäder och arbetsmarknaden.

LÄS MER
2018-08-28 NYHETER

Val 2018: Centerpartiet svarar på frågor

Först ut i DHRs utfrågning av partierna om våra prioriterade frågor är Centerpartiet. De besvarar frågor om våra prioriterade frågor bilstöd, assistans, arbetsmarknad, bostäder och ekonomi.

LÄS MER
2018-08-23 NYHETER

DHR i möte med Försäkringskassan: Bilstödslagen måste följas

Under onsdagen mötte DHR Försäkringskassan för att diskutera deras utredningsuppdrag att se över bilstödet inom befintlig lagstiftning. Uppdraget ska redovisas senaste den 1 oktober och under mötet förde DHR fram att stora förändringar behövs göras i bilstödet.

LÄS MER
2018-08-20 NYHETER

Öppet Hus 12 september

Ta på dig finaste stassen, eller så struntar du i det. Bara du kommer!

LÄS MER
2018-08-15 NYHETER

EU uppmärksammar diskrimineringsfallet

EU-kommissionen nätverk för juridiska frågor som rör jämställdhet och diskriminering har uppmärksamhet fallet DHR drev där Region Gävleborg dömds för diskriminering av Lars-Göran Wadén. Diskrimineringen skedde när Lars-Göran inte kunde åka med lokalbussen

LÄS MER
2018-07-03 NYHETER

Bra dom överklagas inte

Gävle tingsrätts dom den 11 juni om att Lars-Göran Wadén blev diskriminerad då han inte fick åka med bussen står fast. Detta då varken Gävleborgs region eller DHR har överklagat.

LÄS MER
2018-06-30 NYHETER

DHR välkomnar förändringen och utvärderingen av bilstödet

Sen den nya lagstiftningen för bilstöd infördes 1 januari 2017 har handläggningen fungerat uselt och kan närmast liknas vid ett haveri. Istället för att göra bilstödet mer användbart för de med lägre inkomster och förbättra ansökningsprocessen har det blivit tvärtom. Något DHR var bland de första att lyfta och sen dess arbetat aktivt med frågan. […]

LÄS MER
2018-06-27 NYHETER

DHR i Almedalen

Söndag 1 juli inleds den 50-års firande Almedalsveckan. DHR, som har varit på plats varje år sedan 2002, arrangerar i år ett flertalet egen programpunkter, ensamt eller i samarbete med andra organisationer. Läs vårt program.

LÄS MER
2018-06-19 NYHETER

DHR i nya kläder!

Det är drygt ett decennium sedan DHRs nuvarande grafiska uttryck togs fram. Både samhällsutveckling och medielandskap har sedan dess förändrats drastiskt. Då var trycksaker och annonser utgångspunkten för att synas. Idag är det digitala kanaler som webb, sociala medier, bloggar med mera. Att hela förbundet, från norr till söder, syns med en enhetlig kommunikation är […]

LÄS MER
2018-06-11 NYHETER

Milstolpe för diskrimineringslagen och DHRs tillgänglighetsarbete!

Region Gävleborg fälls för diskriminering av Lars-Göran Wadén och huvudmännen för kollektrafiken är alltid ansvariga – inte entreprenörerna som utför trafiken.

LÄS MER
2018-06-08 NYHETER

Ett svek när Alliansen lovar att återinsätta Begler

Vi skriver på Svenska Dagbladet debatt att de senaste löften från framförallt Liberalerna att återinsätta Ann-Marie Begler är ett svek mot många som har haft kontakt med Försäkringskassan när det gäller främst personlig assistans eller bilstöd.

LÄS MER
2018-06-05 NYHETER

Fria resor i kollektivtrafiken måste gälla alla ungdomar!

DHR skriver tillsammans med Unga Rörelsehindrade i Dagens Samhälle att fria resor med kollektivtrafiken måste gälla alla ungdomar. Förbunden lyckades ändra regeringen ursprungliga förslag från att färdtjänsten var undantaget till inkluderas i det slutgiltiga förslaget.

LÄS MER
2018-05-18 NYHETER

Huvudförhandling i diskrimineringsfallet den 21 maj

På måndag den 21 maj klockan 9:00 återupptas huvudförhandling i Gävle tingsrätt angående om det var diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när Lars-Göran Wadén inte fick åka med bussen för att hälsa på sin bror.

LÄS MER
2018-05-14 NYHETER

DHRs tidigare förbundssekreterare Roland Håkansson har avlidit

Roland Håkansson, som under tiden 2003-2009 var DHRs förbundssekreterare, avled torsdagen den 10 maj efter en mycket kort tids sjukdom.

LÄS MER
2018-05-04 NYHETER

DHR: Försäkringskassan har skött bilstödet uruselt

Förbundssekreterare Ken Gammelgård intervjuades i TV4 Nyheterna om Försäkringskassans hantering av bilstödet.

LÄS MER
2018-04-30 NYHETER

Nytt direktiv till LSS-utredningen en delseger

Regeringen nya direktiv för LSS-utredningen, en delseger för DHR men det är för tidigt att veta hur förslagen blir för de ska rymas inom befintlig ram.

LÄS MER
2018-04-27 NYHETER

DHR välkomnar att Försäkringskassans generaldirektör sparkas

Bra att generaldirektören sparkas men vi får se om det gör någon skillnad för de assistansberättigade som fått indragen personlig assistans.

LÄS MER
2018-04-24 NYHETER

Riksrevisionen: Stora effekter av nekad sjuk- och aktivitetsersättning

Få nekad sjuk- och aktivitetsersättning ger för stora konskvenser för enskilda när det gäller ekonomin och hälsan anser Riksrevisionen. DHR anser att indragning av den personliga assistansen ger samma effekt på drabbades hälsa.

LÄS MER
2018-04-16 NYHETER

Mer funktionshinderpolitik behövs i budgeten

Vårbudgeten som presenterades av finansminister Magdalena Andersson innehåller få nyheter som rör personer med en funktionsnedsättning. DHR hade önskat fler förslag inom jämlik hälsa och personlig assistans.

LÄS MER
2018-04-11 NYHETER

Debattartikel i Dagens Samhälle: Fokus måste ligga på livshjälp

Inför morgondagens seminarium "Rätt att leva? Eller bara rätt att dö?" skriver förbundsordförande Rasmus Isaksson tillsammans med Thomas Lindén ordförande i etik.- och ansvarsrådet på Sveriges Läkarförbund och Lars Hagström ordförande i Förbundet FÖR.

LÄS MER
2018-04-10 NYHETER

Turist-Sverige ska vara till för alla

Utgångspunkten i förslaget om en nationell strategi för ökad turism är bra men det måste till ett tydligare ställningstagande och skrivningar om att turismen ska vara till för alla.

LÄS MER
2018-03-31 NYHETER

Nya lag gällande personlig assistans

Riksdagen beslutade nyligen om ett par förändringar när det gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortat LSS som gäller från den 1 april.

LÄS MER
2018-03-23 NYHETER

Föreningen för kortväxta: Samhällets syn måste förändras

I fredagens Morgonstudio i SVT debatterade ordförande Monika Dahlqvist från Föreningen för kortväxta (FKV) samhällets syn på kortväxta och att företag hyr ut så kallade ”partydvärgar”. 

LÄS MER
2018-03-02 NYHETER

Minnesord över Barbro Carlsson

DHR-medlemmen och under många år förgrundsgestalten inom funktionshinderrörelse Barbro Carlsson gick bort tidigare i februari och under fredagen publicerades minnesord i Dagens Nyheter. 

LÄS MER
2018-02-28 NYHETER

Sämre levnadsvillkor utan att något händer

I Myndigheten för Delaktighets uppföljning av funktionshinderpolitiken visar att levnadsvilloren blir allt sämre för personer med funktionsnedsättning.

LÄS MER
2018-02-23 NYHETER

Tillsätt en ny utredning och börja om från början!

De flesta människor ser sin frihet som självklar, frihet att handla när en vill, gå på toa när det tränger på eller träffas över en fika på stan när det passar. Men den friheten ska alltså inte gälla de som behöver personlig assistans.

LÄS MER
2018-02-16 NYHETER

Assistansutredningen bryter mot FN-konventionen

DHR anser att assistansutredningens förslag om de blir verklighet är det tydligaste brottet hittills mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har skett i Sverige.

LÄS MER
2018-02-16 NYHETER

Bra telefonröst sökes!

Gillar du att prata med människor? Tycker du det vore kul att marknadsföra DHR via telefonsamtal? I så fall kanske du är den vi söker.

LÄS MER
2018-02-08 NYHETER

Sista chansen! Forskningsenkät om tillgängliga grönområden ur ett rullstolsperspektiv

Enkäten handlar om tillgänglighet och användbarhet till grönområden för personer som har nedsatt rörelseförmåga och använder någon form av hjälpmedel.

LÄS MER
2018-02-06 NYHETER

PTS ska tillsätta råd för öka den digitala delaktigheten

DHR tycker det är bra att regeringen uppdrar till PTS att tillsätta ett användarråd för ökad digital delaktighet. För alla delar av samhället är nu digitraliserat i någon form både när det gäller privat som offentlig sektor.

LÄS MER
2018-02-05 NYHETER

Inför tingsrättsförhandlingen - ytterligare argument för att Lars-Göran blev diskriminerad

Efter vinsten i Högsta Domstolen ska nu frågan om Lars-Göran blev diskriminerad i lagens mening återupptas i tingsrätten.

LÄS MER
2018-01-31 NYHETER

Nej Åsa Regner, bilstödet fungerar uselt!

Under tisdagen debatterades bilstödet i riksdagen och under debatten kom ansvarig minister med flera felaktiga påstående.

LÄS MER
2018-01-31 NYHETER

Pengar att söka till lokala kurser och träffa

Nu är det dags att söka bidrag från förbundet för lokala kurser, nätverk och träffar under 2018 som avdelningar eller distrikt vill genomföra under året.

LÄS MER
2018-01-29 NYHETER

Frågorna DHR vill ha svar på under riksdagens utfrågning om assistansen

En av frågorna DHR vill ha svar på är om regeringen har fortsätt förtroende för Försäkringskassans ledning efter de gett uppenbart missledande uppgifter om storleken på den brottsliga verksamheten inom assistansen?

LÄS MER
2018-01-22 NYHETER

Försäkringskassan och regeringen smutskastar assistansen

I måndagens Kalla Fakta granskades regeringens och Försäkringskassans agerande och retorik kring den personliga assistansen. DHR anser att deras handlande smutskastar assistans genom att de rapporter som har presenterats felaktigt överskattat kriminaliteten inom assistansen.

LÄS MER
2018-01-17 NYHETER

Felaktigt av Försäkringskassan att koppla ökningen av assistansen till kriminell verksamhet

I en kommande rapport till regeringen uppskattas den kriminella verksamheten inom assistansen uppgå till mellan 1-2 miljarder per år. Samtidigt slår rapporten fast att den personliga assistansen i stora drag är välfungerande.

LÄS MER
2018-01-09 NYHETER

Framgång för DHR - Nytt förslag kring omprövningarna av assistans

Regeringen föreslår i ett förslag till lagrådet att omprövningarna av personlig assistans tillfället ska stoppas tills den pågående LSS-utredningen är klar.

LÄS MER
2018-01-09 NYHETER

Angående Sommarsols konkurs

DHR har fått information om att stiftelsen Sommarsol begärt sig själva i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 8 januari 2018. Det är tråkigt att stiftelsen som bedriver verksamheten behövt ansöka om konkurs.

LÄS MER
2018-01-03 NYHETER

Skrota begreppen ”grundläggande behov” och ”andra personliga behov”

I ett remiss till regeringen skriver vi att det är positivt att 2-års omprövningarna minskas i antal och det är alltid behovet som måste styra rätten till assistans. Skrota också de förlegade begreppen ”grundläggande behov” samt ”andra personliga behov”

LÄS MER
2017-12-21 NYHETER

Vinst för DHR i Högsta domstolen, landstingen/regionerna är ansvariga för diskriminering i kollektivtrafiken

Högsta Domstolen fastställer att Region Gävleborg är ansvarig part i relation till resenärer när det gäller diskriminering. Då domen är prejudicerande får det stor effekt på alla diskrimineringsfall som rör kollektivtrafiken.

LÄS MER
2017-12-15 NYHETER

Vem regisserar?

En svamlig minister (spelad av Åsa Regnér) och en hårdnackad generaldirektör (spelad av Ann-Marie Begler) har huvudrollerna i ett svenskt drama utan paus och utan tydligt slut. Dramat heter Bryt kostnadsutvecklingen inom den personliga assistansen! Författare är regeringen, men vem som regisserar är lite otydligt.

LÄS MER
2017-12-14 NYHETER

Bekräftat: Personer som fått indragen assistans får inte tillräckligt stöd

Socialstyrelsen har släppt en rapport om konsekvensen för de som fått indragen assistans som bekräftar vår bild att de inte får ett tillräckligt stöd av kommunerna.

LÄS MER
2017-12-06 NYHETER

DHR talar i Europaparlamentet

Idag den 6 december tar funktionshinderrörelsen över Europaparlamentet och DHR är en av de få svenska representanterna som har fått möjlighet att hålla ett anförande under temat flickors och kvinnors rättigheter.

LÄS MER
2017-12-04 NYHETER

#Metoo-upprop inom funktionshinderrörelsen

Det är dags för oss kvinnor med funktionsnedsättning att säga ifrån och inte längre hålla tyst om att det stöd vi har rätt till många gånger innebär att vi blir utsatta för sexuella övergrepp.

LÄS MER
2017-11-30 NYHETER

Funktionshinderrörelsen tar över EU-parlamentet - för en dag

Funktionshinderrörelsen ”tar över” Europaparlamentet i Bryssel den 6 december. Då ordnas tillsammans med European Disability Forum (EDF) ett Europaparlament för personer med funktionsnedsättning. Från DHR kommer Karolina Celinska, ombudsman och samordnare för DHR:s rättighetspolitiska arbete, att delta.

LÄS MER
2017-11-30 NYHETER

Manifestera för LSS och personlig assistans den 3 december

Vi uppmanar alla som har möjlighet att delta i en manifestation den 3 december någonstans i landet! Länkar till manifestationerna finns här, och listan uppdateras allteftersom.

LÄS MER
2017-11-15 NYHETER

Försäkringskassan trotsar regeringens viljeyttring

Vi mottog med stor förvåning försäkringskassans pressmeddelande angående regeringens aviserade åtgärdspaket om den statliga assistansen.

LÄS MER
2017-11-14 NYHETER

Positiv med stoppade omprövningar, mycket annat oklart

Idag presenterade ansvarig minister Åsa Regnér ett åtgärdspaket när det gäller den statliga assistansen. Den stora nyheten var att omprövningen av rätten till personlig assistans som görs av Försäkringskassan

LÄS MER
2017-11-09 NYHETER

DHR send letter to UN about situation for personal assistance services in Sweden

DHR sending a letter about worrying situation for personal assistance in Sweden to UN Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities,Catalina Devandas Aguilar

LÄS MER
2017-11-09 NYHETER

DHR larmar om assistanskrisen till FNs särskilda rapportör

Idag skickar vi ett brev till Till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Catalina Devandas Aguilar om assistanskrisen och Sveriges agerande.

LÄS MER
2017-11-08 NYHETER

Framgång för DHRs arbete: Nästan alla företag ska omfattas av diskrimineringslagen

Under onsdagen beslutade riksdagen att utvidga diskrimineringslagen när det gäller bristande tillgänglighet. Från den 1 maj 2018 omfattas även företag som har färre än 10 anställda som säljer varor och tjänster. Det är en stor framgång för DHRs långsiktiga rättighetspolitiska arbete

LÄS MER
2017-11-06 NYHETER

Debattartikel: STOPP! Människors liv slås sönder

I dagens Dagens samhälle skriver vi tillsammans med en samlad funktionshinderrörelse att regeringen måste ta sitt ansvar. Vi kräver en plan för lagändring och för hur LSS intentioner ska återställas. 

LÄS MER
2017-10-31 NYHETER

Öppet brev från DHR till partiledarna - Ta ert ansvar och rädda den personlig assistansen!

Vem av er partiledare har personlig assistans och behöver svara på hur många timmar i veckan som går till att handla, laga och äta mat? Eller hur många minuter varje toalettbesök tar? Hur många av er partiledare kan uppge hur mycket tid till kulturutbyte som används?

LÄS MER
2017-10-27 NYHETER

Nya stadgar efter förbundsmötet

Nu är de nya stadgarna publicerade på hemsidan och möjliga att ladda ner. Förbundsmötet beslutade att omedelbart justera stadgan i sin helhet och av den anledningen börjar de gälla direkt efter beslutet på mötet.

LÄS MER
2017-10-24 NYHETER

Uttalande från förbundsmötet: LSS - en rättighet att vara människa

Att ha personlig assistans handlar inte om att bli omhändertagen. Det handlar om att ha rätt att vara människa.

LÄS MER
2017-10-22 NYHETER

Ny styrelse och nytt verksamhetsprogram

Under förbundsmötets sista dag valdes en ny styrelse, ett verksamhetsprogram som ska gälla de kommande 3 åren.

LÄS MER
2017-10-21 NYHETER

Rapport från förbundsmötet dag 2 – Namnbyte och motionsbehandling

Dagen innehöll framförallt ett namnbyte, flera hälsningar från gäster och motionsbehandling.

LÄS MER
2017-10-21 NYHETER

Nu heter vi DHR!

Förbundsmötet beslöt under lördagen att ta bort namnet Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Förbundets officiella namn  är från och med nu DHR, och ska utläsas Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet.

LÄS MER
2017-10-21 NYHETER

Se Ylva Johanssons tal på förbundsmötet

I talet tog hon upp regeringens förslag i höstbudgeten, vad den nuvarande regeringen gjort hittills och att synen på nedsatt arbetsförmåga måste förändras.

LÄS MER
2017-10-20 NYHETER

Kort rapport från förbundsmötes dag 1

Rapport från förbundsmötets första dag som innehåll mycket formalia, hälsningar och ett ministerbesök.

LÄS MER
2017-10-20 NYHETER

Rasmus Isakssons inledningsanförande på förbundsmötet

Se och läs hela öppningstalet på förbundsmötet 2017 av ordförande Rasmus Isaksson

LÄS MER
2017-10-05 NYHETER

Ja till enklare att anmäla och diskrimineringsnämnd

I remissvaret skriver vi att det måste bli lättare att anmäla diskriminering och stöder förslaget om en diskrimineringsnämnd.

LÄS MER
2017-10-02 NYHETER

Remissvar: Inflytandet över välfärden är avgörande

Förbundet tar inte ställning till frågan om vinster inom välfärden. För DHR är det viktiga att våra medlemmar har ett avgörande inflytande över sina välfärdstjänster och att de håller hög kvalitet.

LÄS MER
2017-09-20 NYHETER

Regeringens budget 2018 - Ett blandat utfall

Regeringen presenterade idag budgeten för 2018 med förslag om ökat tandvårdsbidrag och bostadstillägg. Samtidigt är regeringen tydlig med att de som söker bilstöd kommer behöva köpa dyrare och mindre säkra bilar än tidigare.

LÄS MER
2017-09-18 NYHETER

Vallastaden 2017 - Universell utformning som inte når ända fram

DHR besökte förra veckan den pågående bomässan Vallastaden 2017 i Linköping . Mässan hålls i ett nybyggt område där 40 stycken bolag sammanlagt har byggt 1000 lägenheter. Totalt finns det 70-talet utställningar på område varav de flesta är olika lägenheter och småhus.

LÄS MER
2017-09-06 NYHETER

Regeringen föreslår höjt tak för lönebidraget

Regeringens presenterade satsningar inom arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som finns med i höstbudgeten 2017.

LÄS MER
2017-09-04 NYHETER

Uppsägningstid för Försäkringskassan

I fredags presenterades ett förslag från Socialstyrelsen om att kommuner ska vara skyldiga att ta kontakt med den vars statliga assistansersättning dragits in. DHR var inblandad i framtagandet av förslaget genom att framföra synpunkter på de problem vi ser finns idag i övergången mellan Försäkringskassan och kommunen.

LÄS MER
2017-08-24 NYHETER

DHR i Brasilien

Igår, onsdag den 23 augusti, föreläste DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson för närmare 200 deltagare i Porto Alegre i Brasilien under temat Tillgänglighet och Urban Mobilitet. Föreläsningen skedde i samband med invigningen av Svenska institutets fotoutställning "AccessAbility". Efter Porto Alegre åker Rasmus Isaksson vidare till Belo Horizonte för att föreläsa den 25 augusti på ett event Utvecklingsbanken i delstaten Minas Gerais anordnar på samma tema, Tillgänglighet/Urban Mobility.

LÄS MER
2017-08-15 NYHETER

Nya profilprodukter!

Nu är vi tillbaka efter semestern. Att hösten snart är i antågande är inte det en vill tänka på än, men planeringen inför höst- och vinteraktiviteter är trots det i full gång.

LÄS MER
2017-06-30 NYHETER

DHR i Almedalen

DHR deltar under Almedalsveckan och för andra året i rad samarbeta med andra organisationer i den unika Tillgänglighetsarenan. Vi har även ett seminarium om personlig assistans och sexualitet tillsammans med Full Delaktighet

LÄS MER
2017-06-26 NYHETER

Uttalande: DHR och Unga Rörelsehindrade om nazistiska organisationers närvaro under Almedalen

Politikerveckan i Almedalen är Sveriges största politiska mötesplats. Det är en plats där demokratiska organisationer och företag kan samtala, diskutera och debattera aktuella samhällsfrågor.

LÄS MER
2017-06-18 NYHETER

Möte med ryska seglare

DHR träffade den 15 juni ryskt seglingsprojekt där stor del av besättning hade egna funktionsnedsättningar. Mötet med seglarna ägde rum i anslutning till Vasamuseet i Stockholm.

LÄS MER
2017-06-16 NYHETER

Företag med färre än 10 anställda föreslås omfattas av diskrimineringslagen

I en kommande lagrådsremiss från regeringen föreslås företag med färre än 10 anställda omfattas av diskrimineringslagen.

LÄS MER
2017-06-09 NYHETER

Granskning av assistansutredningen släpptes den 13 juni

Tisdagen den 13 juni kl 10.00 presenterade Bengt Westerberg rapporten "Personlig assistans - en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen"

LÄS MER
2017-06-02 NYHETER

Förbundskansliet stängt

Hela förbundskansliet inklusive medlemsservice kommer att hålla stängt den 5 januari för trettonhelgen. 

LÄS MER
2017-06-01 NYHETER

Hjälpmedelsutredningen förslag: Glöm hjälpmedel till motion och resor

Hjälpmedelsutredningen föreslår att hjälpmedel ska definieras i lag. Den föreslagna definition riskerar att begränsa möjligheten att kunna motionera, resa och ha ett socialt liv för hjälpmedelsanvändare.

LÄS MER
2017-05-22 NYHETER

Högsta Domstolen tar upp ansvarsfrågan om diskriminering

DHR har i domstol stämt Region Gävleborg, de som ansvarar för kollektivtrafiken i Gävleborg, för diskriminering pga bristande tillgänglighet. Efter inledande förhandlingar i tingsrätten ska nu Högsta domstolen (HD) pröva vem som är ansvarig för eventuell diskriminering

LÄS MER
2017-05-19 NYHETER

Resultat ombudsvalet 2017

Kommittén för direktval har fastställt resultatet för valet av ombud till förbundsmötet som hålls 20–22 oktober i år. Ombuden kommer från 10 stycken valkretsar och har ett personligt mandat.

LÄS MER
2017-05-15 NYHETER

DHR: Funkpol-strategin riskerar att bli ett ihålligt löfte

Idag den 15 maj presenterade minister Åsa Regnér (s) den försenade funkpol-strategin ”En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop”. Trots att regeringen har arbetat med strategin under flera år är den förvånansvärt tandlös av vad som hittills är känt.

LÄS MER
2017-05-03 NYHETER

Pressmeddelande: Ska du till Almedalen – är du tillgänglig?

Inför Almedalsveckan uppmanas arrangörer att tänka på utformningen av sina evenemang och göra dem tillgängliga. För andra året i rad genomförs Tillgänglighetsarenan. Syftet är att lyfta tillgänglighet och utformning i samhällsdebatten och ge frågorna en tydlig hemvist i Almedalen. Arenan arrangeras gemensamt av SPF Seniorerna, DHR, Parasport Sverige och Hissförbundet. – Bostäder, lokaler och utomhusmiljöer […]

LÄS MER
2017-04-04 NYHETER

Träffa oss på Leva & Fungera

Vår monter hittar du i stora hallen på B01:43 och och under mässan fokuserar vi på vårt arbete med bilfrågan, allt från parkeringstillstånd till tillgängliga laddstolpar och framtidens förarlösa bilar.

LÄS MER
2017-03-22 NYHETER

Förslag kan ge mindre balkonghäng

Regeringen föreslår att balkonger ska undantas bygglov, om det genomförs måste kommunernas tillsyn över fastighetsägarna skärpas.

LÄS MER
2017-03-15 NYHETER

Universell utformning - en självklar grundbult i bostadsbyggandet

Fram till riksdagsvalet 2018 kommer DHR att lägga stort fokus på frågan om tillgänglighet och användbarhet i bostäder. Med universell utformning som utgångspunkt skapas ett hållbart bostadsbyggande och ett bättre inkluderande samhälle.

LÄS MER
2017-03-08 NYHETER

Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas

Idag på den internationella kvinnodagen 8 mars skriver Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR, på Dagens Samhälles debattsida: "Personer med funktionsnedsättning är betydligt mer utsatta för våld eller hot om våld än befolkningen i övrigt. I synnerhet gäller det våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Siffran skrämmer – det är nästan dubbelt så många kvinnor med funktionsnedsättning i åldern 16–29 år som uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld, jämfört med kvinnor som inte har en funktionsnedsättning i samma åldersgrupp. "

LÄS MER
2017-03-07 NYHETER

Bostadsbyggande får inte gå ut över tillgängligheten

Byggnadsnämnderna måste följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver DHR:s ordförande Rasmus Isaksson i en debattartikel på Dagens Arena med anledning av att regeringen vill förenkla byggandet av tillfälliga bostäder.

LÄS MER
2017-03-02 NYHETER

Medlemskort för 2017 på väg

Nu börjar medlemskorten för 2017 att distribueras till alla medlemmar. För bla familjemedlemmar kommer medlemskortet i ett separat kuvert under den kommande veckan.

LÄS MER
2017-02-27 NYHETER

Dags för #semmelkampanj

Den 28 februari var det fettisdagen, alltså den dag då vi enligt gammal sed får börja äta semlor. Det finns ju de som fuskar och äter semlor redan strax efter jul, men så gör inte DHR! Vi använde den 28 februari för att kampanja om tillgängliga caféer och kondis runt om i landet.

LÄS MER
2017-02-21 NYHETER

Försäkringsmedicinska utredningar - från medborgare till patient

Vår åsikt att försäkringsmedicinska utredningar ska användas restriktiv och behandlande läkare och sjukvården är de som bäst kan bedöma arbetsförmåga.

LÄS MER
2017-02-17 NYHETER

Kommentarer till intervjun med minister Åsa Regnér i fredagens SvD

Under fredagen publicerade Svenska Dagbladet en intervju med ansvarig minister för funktionshinderpolitiken Åsa Regnér om ökad kontroll av assistansföretagen. Den kontrollen får inte inskränka på assistansanvändarnas möjlighet till full delaktighet i samhället och levnadsförhållanden på lika villkor.

LÄS MER
2017-02-14 NYHETER

Sluta urholka tillgänglighetskraven i bostäderna

DHR har svarat på regeringens promemoria Återbostadisering. Syftet med promemorian är att få befintliga fastigheter återigen ska kunna användas som bostäder. Det är positivt att flera bostäder skapas men det måste bli ett slut på regeringens urholkning av tillgänglighetskraven.

LÄS MER
2017-02-06 NYHETER

Sport och tillgänglighet i Malmö

Malmö open inleds den 9 februari med en stor konferens om sport och tillgänglighet i Baltiska hallen från klockan 12:00 med en enklare lunch. Förbundsordförande Rasmus Isaksson kommer vara en av de medverkande.

LÄS MER
2017-01-31 NYHETER

Stockholms distriktet söker ombudsman

Ta chansen att vara med och utveckla DHR, Stockholms distriktet söker nu en intressepolitisk ombudsman på heltid. Tjänsten går ut på att företräda distriktet i olika sammanhang på styrelsens uppdrag och ha kontakt med våra medlemmar.

LÄS MER
2017-01-25 NYHETER

Bra möte med bostadsministerns statssekreterare

DHR:s förbundsordförande Rasmus Isaksson och ombudsman Karolina Celinska träffade igår, tisdag, bostadsministerns statssekreterare Alf Karlsson. Syftet med mötet från DHR:s sida är att vi vill lyfta fram universell utformning som en viktig utgångspunkt i bostadsbyggandet. Frågan om universell utformning i bostäder är den fråga DHR kommer att driva fram till nästa val.

LÄS MER
2017-01-24 NYHETER

Besök från Stockhoms universitet

20 studenter från Mångfaldsprogrammet på Stockholms universitet besökte DHR:s kansli igår. Samtal om attityd, begrepp och tillgänglighet leddes av Sari Nykvist och Kristian Cornell. Ordförande Rasmus Isaksson, just hemkommen från Sri Lanka och vårt projekt där, berättade om det internationella arbetet. 

LÄS MER
2017-01-11 NYHETER

DHR i Sri Lanka, med fokus på framgångsfaktorer och framtiden

Den 12:e januari reser DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson, som första förbundsordförande på många år, ner till Sri Lanka och besöker våra samarbetsorganisationer.

LÄS MER
2016-12-30 NYHETER

Gott Nytt År

Någon skrev på Facebook ”Kan inte detta skitår bara försvinna nu?” Det är lätt att hålla med. Året vi lämnar bakom oss har varit fyllt med rapporteringar om krig och terror, människor på flykt i sjöodugliga båtar över Medelhavet och nybyggda europeiska murar för att stänga flyktingarna ute. Hjältar som David Bowie, Leonard Cohen, Freddie Wadling och Bodil Malmsten har lämnat stora tomrum efter sig. Och på internationella funktionshinderdagen den 3 december avled Bengt Lindqvist, ”vår” man i regeringen som tillsatte 1989 års handikapputredning. Den utredning som så småningom kom att leda fram till att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes 1994.

LÄS MER
2016-12-28 NYHETER

Åsa Strahlemo om förslaget till regeringens framtida #funkpol

I veckan lämnade DHR in sitt remissvar på Myndigheten för Delaktighets (MfD) förslag till ny funktionshinderpolitik. Vår förbundsstyrelseledamot Åsa Stralemo kommentarer på förslaget

LÄS MER
2016-12-22 NYHETER

Uselt och nedvärderande av SJ-ledningen, bra agerat av tågvärden

SJ-ledningen tycker att personer som är rullstolsanvändare och husdjursägare inte har samma rätt som andra att åka tåg.

LÄS MER
2016-12-15 NYHETER

ISF: Otydlig lag gör att personer förlorar sin personliga assistans

De konstaterar att regelverket som det ser ut idag gör att människor riskerar förlora sin personliga assistans och rekommenderar regeringen att ändra lagen om assistansersättning.

LÄS MER
2016-12-08 NYHETER

Högsta domstolen nästa för ansvarsfrågan

Beslutades efter dagens förhandlingar att ansvarsfrågan ska sändas till Högsta domstolen för ställningstagande, vilket båda parter godkände. Förhandlingarna i tingsrätten skjuts upp till Högsta Domstolen har gett besked i frågan.

LÄS MER
2016-12-07 NYHETER

Huvudförhandling i Sveriges första mål om att otillgänglighet är diskriminering

Imorgon den 8 december, klockan 9:00 inleder Gävle tingsrätt huvudförhandlingen i målet där DHR har stämt Region Gävleborg för bristande tillgänglighet. DHR som första organisation driver ett fall om bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen.

LÄS MER
2016-12-05 NYHETER

Bengt Lindqvist avliden

Bengt Lindqvist avled den 3 december, 80 år gammal.Bengt Lindqvist var ”vår” man i regeringen när han som biträdande socialminister, familj- och handikappminister, tillsatte 1989 års handikapputredning. Det var den utredningen som så småningom kom att leda fram till att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS infördes 1994.

LÄS MER
2016-12-03 NYHETER

Rasmus Isakssons tal på manifestation

Förbundsordförande Rasmus Isaksson talade på manifestation för "Assistans är frihet, Rädda LSS" i Stockholm den 3 december. Här kan du läsa talet i sin helhet.

LÄS MER
2016-12-02 NYHETER

Debattartikel: Stoppa omedelbart neddragningarna i personlig assistans

Imorgon på Internationella funktionshinderdagen, går en enad funktionshinderrörelse ut i en gemensam manifestation för LSS och personlig assistans och mot regeringens åtstramningar. Vi kräver ett omedelbart stopp på neddragningarna!

LÄS MER
2016-11-22 NYHETER

Nytt nummer av tidningen Funktionspolitik

Bland annat skärskådar tidningen svårigheterna med att driva fall om diskriminering och frågar sig om funktionshinderrörelsen behöver bli bättre på juridiskt hantverk?

LÄS MER
2016-11-16 NYHETER

Det handlar om jämlik hälsa

DHR har tagit del av Kommissionen för jämlik hälsas delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa som vi lämnat synpunkter på. Att personer med funktionsnedsättning har tio gånger sämre hälsa är slående statistik och berättar hur det ser ut i Sverige – just nu! Det är ett av många bevis på att svensk funktionshinderpolitik inte fungerar. Frågan bör prioriteras högt i politiken.

LÄS MER
2016-10-28 NYHETER

Sammanfattning av assistansdebatten

Idag fredagen den 28 oktober hölls det en debatt i riksdagen om regeringens uppdrag till Försäkringskassan att dra ner antal timmar när det gäller personlig assistans. Här är vår uppfattning efter debatten om partiernas åsikt i frågan.

LÄS MER
2016-10-19 NYHETER

Regeringen: Motvilligt ja till MR-institution under riksdagen

Under tisdagen släppte regeringen sitt förslag till nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter. MR-strategin fokuserar på att det ska finns ett starkt skydd för de mänskliga rättigheterna

LÄS MER
2016-10-17 NYHETER

Diskrimineringslagen – ett steg framåt, ett steg bakåt

DHR är positiva till att alla företag som marknadsför varor och tjänster ska omfattas av diskrimineringslag i det nya förslaget från regeringen. Dock gör alla kvarvarande undantag i lagen den fortfarande tandlös i många situationer.

LÄS MER
2016-09-30 NYHETER

LSS - en frihetsreform för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet

Förbundsstyrelsens ställningstagande rörande insatsen personlig assistans med stöd av Lag om Stöd och Service (LSS).

LÄS MER
2016-09-30 NYHETER

Wenche Willumsen tackar för sig!

Efter 23 år som ombudsman på DHR kan Wenche Willumsen se tillbaka på många framsteg. Nu tackar hon för sig.

LÄS MER
2016-09-27 NYHETER

Kraftfull tillgänglighetsmanifestation i Helsingborg

Lördagen den 25 september anordnade DHR Skåne i Helsingborg den kraftfullaste tillgänglighetsmanifestation hittills Helsingborg, sett till både uppslutning och uppmärksamhet från allmänhetens sida.

LÄS MER
2016-09-26 NYHETER

Risk för lång väntan och felaktiga bedömningar

Risk för lång väntan på beslut och att rättssäkerheten blir påverkad när det saknas socionomer i Sveriges kommuner

LÄS MER
2016-09-20 NYHETER

Budgeten gör liten skillnad för DHRs medlemmar

Vissa stöd inom socialförsäkringen får små höjningar, men nytänkande förslag gällande arbetsmarknaden och hälsa saknas helt. Regeringen borde också ta tydligare ställning för att tillgänglighet och användbarhet ska ses som hållbara staden som har fokus på universell utformning.

LÄS MER
2016-09-15 NYHETER

Hur menar ni DO?

Diskrimineringsombudsmannen friade idag ishockeylaget Rögle från diskriminering. Anledningen till anmälan var de ytterst få rullstolsplatser på Lindab arena där Rögle spelar sina hemmamatcher. Anmälaren har från början fått stöd från DHR Skåne

LÄS MER
2016-09-12 NYHETER

DHR Norrköping 75 år!

Måndagen den 12 september besöker DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson DHRs Norrköpingsavdelning med anledning av att avdelningen i veckan firar 75 års jubileum.

LÄS MER
2016-09-08 NYHETER

I möte med kulturministerns statssekreterare: Skärp diskrimineringslagen ytterligare

Igår träffade förbundsordförande Rasmus Isaksson kulturministerns statssekreterare Per Olsson Fridh om förslaget att skärpa diskrimineringslagen gällande tillgänglighet.

LÄS MER
2016-09-06 NYHETER

DHR reagerar starkt på debattartikel från Försäkringskassan

Idag, tisdag den 6 september skriver Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan tillsammans med Adriana Lender, tf försäkringsdirektör, avdelningen Funktionsnedsättning en debattartikel på DN Debatt om statens ökade kostnader för Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). De skriver att ”den som får ett negativt besked om ersättning kan uppleva sin situation som krisartad. […]

LÄS MER
2016-08-25 NYHETER

Bättre villkor för flyktingar med funktionsnedsättning

Sverige måste se över hur flyktingar med funktionsnedsättning tas emot. DHR har i veckan träffat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och fört fram förbundets åsikter.

LÄS MER
2016-08-17 NYHETER

Använd konventionen och gör den till lag

DHR:s ordförande Rasmus Isaksson talade på onsdagens manifestation om att göra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag i Sverige.

LÄS MER
2016-08-17 NYHETER

Manifestation på Mynttorget

Kom till Mynttorget i Stockholm idag klockan 13! Förbundet Unga Rörelsehindrade demonstrerar för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli lag i Sverige.

LÄS MER
2016-08-11 NYHETER

Oro över att fler får aktivitetsersättning

Antalet personer med aktivitetsersättning har ökat med 50 procent på tio år. DHR oroas över utvecklingen. Förra året hade 38 000 personer under 30 år aktivitetsersättning. Det är en ökning med 50 procent på tio år, visar siffror som SVT Nyheter begärt ut från Försäkringskassan. År 2006 hade 25 000 personer aktivitetsersättning.

LÄS MER
2016-08-11 NYHETER

Namninsamling: Gör FN-konventionen till lag!

Förbundet Unga Rörelsehindrade vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir lag i Sverige. Försämringarna i den personliga assistansen är ett tydligt tecken på att konventionens intentioner inte följs, anser förbundet.

LÄS MER
2016-08-11 NYHETER

Självkörande fordon en framtidsfråga

Självkörande fordon kan vara en framtidsfråga för förare med nedsatt rörelseförmåga, skriver DHR i ett remissvar. Regeringen har utrett vilka regler som krävs för att sjösätta ett försök med självkörande fordon. Det handlar både om personbilar och kollektivtrafik. Personer med nedsatt rörelseförmåga skulle kunna ha nytta av fordon som i olika utsträckning kan köras automatiskt, […]

LÄS MER
2016-07-11 NYHETER

Pressmeddelande: DHR välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

DHR välkomnar skärpningen av det tillägg i diskrimineringslagen, om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, som började gälla fr.o.m. 1 januari 2015. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke föreslår att också mindre företag med färre än 10 anställda ska omfattas av förbudet mot otillgänglighet i diskrimineringslagen.

LÄS MER
2016-07-08 NYHETER

Almedalen fredag

Det är tydligt att antal programpunkter och människor minskar. Trots det finns det fortfarande ett stort utbud av seminarier och andra programpunkter att gå på. Fredagen innehöll ämnen som stadsplanering, dödshjälp sjukvård, jämställdhetsperspektiv inom funktionshinderpolitiken och så talade Isabella Lövin, Miljöpartiet.

LÄS MER
2016-07-07 NYHETER

Full delaktighet – enbart politisk retorik?

Rätten till full delaktighet är inte en fråga om välgörenhet. Lagar och konventioner måste prövas i skarpt läge för att de ska göra skillnad. Idag visar DHR och Unga Rörelsehindrade hur det kan gå till, på ett seminarium i Almedalen.Plats och tid: Birgers gränd 1/Fulldelaktighet.se klockan 10:45-11:30

LÄS MER
2016-07-06 NYHETER

Almedalen onsdag

Almedalen onsdag handlade bla om deltagande i ett seminarium om identiteter, otillgängligt hållbarhetsseminarium hos Riksbyggen och Rasmus kommenterade Ebba Busch Thors tal m.m.

LÄS MER
2016-07-05 NYHETER

Almedalen tisdag

Almedalen tisdag ordnade DHR ett eget och fullsatt seminarium om personlig assistans, Rasmus träffade en riksdagsledamot, vi uttalade oss i Smålandsposten och bostadsministern deltar i ett ytterligare otillgängligt seminarium.

LÄS MER
2016-07-05 NYHETER

DHR i assistansdebatt

DHR debatterar personlig assistans i Almedalen idag tisdag.Plats och tid: Birgers gränd 1/Fulldelaktighet.se klockan 14:15-15:00

LÄS MER
2016-07-05 NYHETER

Otillgängligt bostadsmöte utan DHR

DHR kunde inte besöka ett seminarium om bostadsbyggande i Almedalen på måndagen. Huvudingången var inte tillgänglig och sidoingången som DHR hänvisades till var inte skyltad. Oacceptabelt, menar DHR som med detta inte kunde delta i seminariet.

LÄS MER
2016-07-04 NYHETER

Almedalen måndag

Almedalen under måndagen dominerades för DHR av Tillgänglighetsarenas många seminarier och att bostadsminister Peter Eriksson (mp) som deltog i ett otillgängligt seminarium. Bostadsministern ville efteråt inte förklara sig.

LÄS MER
2016-07-03 NYHETER

Almedalen söndag

Söndagens aktiviteter med blogg från Rasmus, intressanta samtal om studentbostäder och HBTQ-politik och kommentar av Jan Björklunds tal.

LÄS MER
2016-07-02 NYHETER

Nej till otillgängliga studentbostäder

Uppdatering 2 juli 2016: Boverket har släppt sin rapport om  studentbostäder. Rapporten visar tydligt att borttagande av tillgänglighetskrav, försämra möjligheten för personer med en funktionsnedsättning att studera och ha ett socialt liv som andra studenter. Inslag i Ekot där DHR uttalar sig —- Inom kort ska Boverket föreslå om, och i så fall, hur kraven på […]

LÄS MER
2016-07-01 NYHETER

Pressmeddelande: Mitt i Bostadskrisen - ny allians för tillgänglighet

Ett nytt samarbete ser ljuset i årets upplaga av Almedalsveckan. Fem olika organisationer går samman för att driva krav på tillgänglighet. När nu staten, kommuner och företag kraftsamlar för att bygga många bostäder på kort tid kan ideella organisationer bidra med erfarenheter i den samhällsutmaning som bostadsbristen är.

LÄS MER
2016-06-27 NYHETER

Förbundsstyrelsen: Hat och fördomar måste bekämpas oavsett vem drabbas!

DHR kommer i år åter att medverka i prideparaden i Stockholm . Temat för i år är "Vem bestämmer?", om vem som bestämmer över och sätter ramarna för våra liv. Temat får en ännu viktigare innebörd efter det tragiska och vansinniga skjutning på gayklubben Pulse i Orlando för några dagar sedan.

LÄS MER
2016-06-23 NYHETER

I remissvar: Gör det lättare vara politiker

Demokratiutredningen har lagt flera förslag som ska förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ha politiska uppdrag. Ett av dem handlar om rätt till stöd och särskild service i samband med politiska förtroendeuppdrag.

LÄS MER
2016-06-16 NYHETER

Förbundsstyrelsen sammanträder och deltar i normkritisk utbildning

Torsdag till lördag förra veckan har förbundsstyrelsen sista sammanträdet innan sommaren. Förutom själva styrelsemötet genomfördes en normkritisk utbildning tillsammans med förbundskansliet.

LÄS MER
2016-06-11 NYHETER

Debattartikel - Lyckan att kunna parkera

Fyra tidigare förbundsordföranden skriver debattartikel om beslutet att avgiftsbelägga parkeringstillstånd i Stockholm.

LÄS MER
2016-06-08 NYHETER

Förhandling om diskriminering sköts upp

Förhandlingen i det första fall som prövar bristande tillgänglighet som diskriminering har skjutits upp. Den förberedande domstolsförhandlingen skulle ha fortsatt på onsdagen. DHR har stämt länstrafikbolaget X-Trafik för diskriminering. Region Gävleborg, som äger X-Trafik, har inte kommit in med handlingar i tid och därför sköts förhandlingen i Gävle tingsrätt upp. Det är andra gången det sker. Förbundssekreterare Ken […]

LÄS MER
2016-06-07 NYHETER

Risk stämplas som icke arbetsför

Personer med funktionsnedsättning riskerar att stämplas som icke arbetsföra, skriver DHR i ett remissvar på utredningen Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen. Utredningen vill göra det möjligt att få sjukersättning redan från 19 års ålder. Idag är åldersgränsen 30 år. Dessförinnan kan personer med nedsatt arbetsförmåga beviljas aktivitetsersättning. De nya reglerna är tänkta […]

LÄS MER
2016-06-01 NYHETER

Brev till minister Annika Strandhäll om bilstödet

Idag onsdag skickade DHR ett brev till ansvarig minister Annika Strandhäll om att bilstödet fungerar otillfredsställande. Anledningen till brevet är att vi från medlemmar fått signaler om stort krångel och långa handläggningstider kopplat till framförallt anpassningsbidraget.

LÄS MER
2016-05-18 NYHETER

Möte med TallinkSilja om hur reseupplevelsen kan förbättras

I veckan var DHR inbjudna av TallinkSilja för ha en dialog hur resandet med deras färjor kan utvecklas. Fokus för mötet var resenärer med nedsatt rörelseförmåga.

LÄS MER
2016-05-13 NYHETER

I Eurovision - Österrike slår Sverige – åtminstone i tillgänglighet

Tillgängligheten och användbarheten för personer som arbetar med Eurovision Song Contest i Stockholm fallera helt på många punkter. Det handlar om för smala dörrar, farligt branta ramper och hissar som inte får användas m.m.

LÄS MER
2016-05-09 NYHETER

Rasmus på SVT Opinion: ”Sluta hyra ut kortvuxna som partydvärgar”

Idag skriver förbundsordförande Rasmus Isaksson utifrån sina personliga erfarenheter i skolan varför det är tragisk att företag hyr ut kortvuxna.

LÄS MER
2016-05-04 NYHETER

DHR på en normkreativ bildworkshop

Igår den 3 maj medverkade DHR i en workshop vars syfte var att problematisera normer i ordval och bilder. Initiativtagare var Fairtale som arbetar för att ta fram en bildbank som inte befäster normer.

LÄS MER
2016-04-29 NYHETER

Vänd på kostnadsbegreppet

Igår den 28 april träffade DHR den nytillsatta hjälpmedelsutredningen (Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande) som ska titta på bland annat utbuds- och avgiftsfrågan.

LÄS MER
2016-04-28 NYHETER

MyRight - Framtiden är utstakad med en ny ordförande

Igår den 27 april hade MyRight som är funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingsarbete årsmöte. Det fattades beslut om framtiden för organisationen och en ny ordförande valdes.

LÄS MER
2016-04-22 NYHETER

Förbundsstyrelsen: Universell utformning måste vara styrande

DHR anser att det bästa och mest hållbara är att det med en breddad regionindelning också följer med en grundlig satsning på universell utformning av samhällets alla funktioner.

LÄS MER
2016-04-21 NYHETER

Unik Tillgänglighetsarena i Almedalen

DHR, Parasport Sverige, Hissförbundet, Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds Universitet och SPF Seniorerna, arrangerar en gemensam arena under årets Almedalsvecka. Syftet med arenan är att lyfta frågor om tillgänglighet och därmed ge dem en tydlig hemvist i Almedalen.

LÄS MER
2016-04-20 NYHETER

Lars-Göran Wadén omvald till ABFs förbundsstyrelse

DHR är medlem i ABF och har sedan ett par år en representant i dess förbundsstyrelse. Idag är det förbundsstämma och vår representant Lars-Göran Wadén valdes om till suppleant för ytterligare två år.

LÄS MER
2016-04-11 NYHETER

DHR deltar igen i det nordiska nätverket NHF

Idag och imorgon deltar DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson och DHRs ombudsman Wenche Willumsen vid en nordisk nätverksträff om funktionshinderpolitiken i Helsingfors. NHF är ett nordiskt nätverk bestående av nordiska funktionshinderorganisationer.

LÄS MER
2016-04-08 NYHETER

Mohammed Jaber omvald till Mobilitetscenters styrelse

Mobilitetscenter i Göteborg är en verksamhet med stor kompetens i frågor om bilkörning, bilanpassning och funktionsnedsättning. Den 6 april hölls en årsstämma där Mohammed Jaber blev omvald till styrelsen.

LÄS MER
2016-04-06 NYHETER

Självkörande fordon – bli din egna chaufför

Enligt delbetänkandet ger självkörande och förarlösa fordon stora möjligheter för personer med funktionsnedsättning. DHR har uppmärksammat utredningen på frågor som, till exempel bilstöd och bilanpassning kopplat till de självkörande bilarna.

LÄS MER
2016-04-04 NYHETER

Var det första april? Nej, det är vår verklighet!

Att man måste betala pengar för att kunna ha möjligheten att till exempel förflytta sig utomhus som alla andra människor är inget skämt.

LÄS MER
2016-03-31 NYHETER

1:a aprilskämt: DHR lanserar huboten DOA

DHR har idag tillsammans med företaget Starfleet utvecklat huboten DOA som kommer göra alla mänskliga personliga assistenter överflödiga.

LÄS MER
2016-03-30 NYHETER

Efterlysning - Erfarenheter av bilanpassning

Vi fått signaler om att ansökningsförfarandet har förändrats på senare tid. Mesta del att åt det negativa hållet, som att det blivit krångligare att ansöka om bilanpassning.

LÄS MER
2016-03-23 NYHETER

Det går långsamt framåt

I dag, den 23 mars släpptes Transportstyrelsens rapport och slutredovisning av de funktionshinderpolitiska delmålen kopplade till den strategiperiod som avslutas i år.

LÄS MER
2016-03-17 NYHETER

DHR i Remissvar - Universell utformning ska styra i arkitekturpolitiken

DHR träffade de ansvariga för utredningen och uppfattade som att det fanns ambitioner att skapa en helhetssyn runt begrepp och värderingar. Utifrån DHRs perspektiv och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vill vi framföra våra synpunkter på betänkandet.

LÄS MER
2016-03-16 NYHETER

Statssekreteraren: Tillgängliga och användbara bostäder är en viktig fråga

Idag träffade DHR bostadsminister Mehmet Kaplans statssekreterare Conny Wahlström för att lyfta fram vikten av tillgängliga och användbara bostäder enligt FN konventionen

LÄS MER
2016-03-11 NYHETER

DHR: Anmärkningsvärt att butiker inte lever upp till krav på tillgänglighet

Konsumentverket visar i en ny undersökning på att många butiker inte lever upp till grundläggande krav på tillgänglighet. DHR anser att det är anmärkningsvärt att inte ens grundläggande tillgänglighet såsom automatiska dörröppnare och åtgärdade nivåskillnader uppfylls.

LÄS MER
2016-03-10 NYHETER

DHR har träffat Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

Idag torsdagen den 10:e mars har DHR bjudit in Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för samtal om situationen för nyanlända personer med nedsatt rörelseförmåga.

LÄS MER
2016-03-09 NYHETER

DHRs medlemsrådgivare i samhällsfrågor

Varje måndag kommer DHRs medlemsrådgivare i samhällsfrågor, Kristian Cornell, ha telefontid mellan klockan 9.00 till 12.00. DHRs rådgivare i samhällsfrågor erbjuder DHR-medlemmar information och stöd i sociala frågor som har sin utgångspunkt i att leva med nedsatt rörelseförmåga.

LÄS MER
2016-03-08 NYHETER

Kvinnokonferens på Sri Lanka

Idag den 8 mars, på internationella kvinnodagen, vill vi lyfta fram att vår vice förbundsordförande Åsa Puide och ombudsman Fredrik Canerstam befinner sig på Sri Lanka där de har deltagit på en kvinnokonferens.

LÄS MER
2016-03-04 NYHETER

DHR omnämnd i krönika

I en krönika skriver EU-parlamentariker Soraya Post (FI) om EUs nya tillgänglighetslag. Hon nämner även DHR som har påpekat att transportdirektivet behöver omfatta hela resan, för att kunna ta sig någonstans med tåget måste man rimligtvis kunna ta sig in på stationen och köpa sin biljett.

LÄS MER
2016-03-02 NYHETER

DHRs synpunkter angående remiss avseende betänkande Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85)

Under alla år har DHR lyft fram vikten av ett tillgängligt och användbart bostadsbestånd. Detta anser vi med utgångspunkt i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. DHR stödjer förslaget om statligt stöd till installation av hissar men med vissa tillägg.

LÄS MER
2016-02-29 NYHETER

Förbundsstyrelsen: Föreningslivet har en viktig integrerande funktion i samhället

Uttalande från DHRs förbundsstyrelse i samband med förbundsstyrelsens sammanträde den 26-27 februari 2016.

LÄS MER
2016-02-24 NYHETER

Nytt projekt - Funka utan skam

Allmänna arvsfonden har beviljat Assyriska riksförbundet i Sverige medel för ett tvåårigt projekt ”Funka utan skam” för att bryta tabun och ge empowerment till personer med utländsk bakgrund med funktionsnedsättning. DHR är en av samarbetspartnerna.

LÄS MER
2016-02-16 NYHETER

DHR: Lägre egeninsats leder till nya aktörer

DHR var en av tjugoen organisationer som ställde sig bakom förslaget om sänkt egeninsats för utvecklingsprojekt i ett yttrande som den 8 februari skickades in till Utrikesdepartementet.

LÄS MER
2016-02-12 NYHETER

DHR på Malmö Open

DHR gästar för andra dagen i rad Malmö Open, världens största klubbturnering inom parasporten.

LÄS MER
2016-02-12 NYHETER

DHR: Idrottens värde ska inte mätas i pengar

På torsdagen den 11 februari deltog DHR på International Sports Conference under Malmö Open. Konferensen täckte många områden, men vi reagerade på en fråga som kom upp om hur mycket samhället kan spara på att personer med funktionsnedsättning idrottar.

LÄS MER
2016-02-10 NYHETER

Möt DHR på Malmö Open

Den 11­-12 februari deltar DHR på International Sport Conference under Malmö Open, en idrottstävling för personer med funktionsnedsättning arrangerad av idrottsföreningen FIFH Malm

LÄS MER
2016-02-09 NYHETER

DHR: Dödshjälp inget för svensk vård

En människas liv eller värde ska inte mätas i pengar. Ingen annan än individen själv kan heller svara för vad som är meningen med livet eller god livskvalitet. Det skriver DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson tillsammans med Emma Henriksson (KD) i en replik i Dagens Samhälle.

LÄS MER
2016-02-04 NYHETER

DHR replikerar i Dagens Nyheter: Riskabelt tillåta aktiv dödshjälp

Alla människor i Sverige ska kunna känna sig säkra på att forskning och vård är helt inriktade på att bota, lindra och värna livet – oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det skriver DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson tillsammans med Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en replik i DN Debatt.

LÄS MER
2016-02-03 NYHETER

DHR får besök av studenter från Stockholms universitet

DHRs förbundskansli har under två dagar den här veckan besök av två olika grupper av studenter från Stockholms universitet. De studerar inom ämnet mångfald. Förbundsordförande Rasmus Isaksson berättar under dagen om DHRs värdegrund och om hur organisationen är uppbyggd.

LÄS MER
2016-02-01 NYHETER

Felaktiga medlemsavier från DHR!

Tyvärr så har det insmugit sig att fel i det OCR-nummer som fanns förtryckt på din medlemsavi som du fick härom veckan.

LÄS MER
2016-01-29 NYHETER

För skolor och bibliotek: Miniutställning

Den 27 januari var det Förintelsens minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för tolerans. Varje år tar Forum för levande historia fram en miniutställning som du kan skriva ut, sätta upp och visa på t ex ditt bibliotek eller din skola i samband med Förintelsens minnesdag.

LÄS MER
2016-01-28 NYHETER

DHRs förbundsordförande: Vi har länge varnat för undantagen i lagen

"Vi vill arbeta för en skarpare lag som ska leda till en minskning av den utestängning som våra medlemmar dagligen är utsatta för." Det skriver DHRs förbundsordförande i sin blogg angående den stämningsansökan vi lämnade in till tingsrätten den 27 januari.

LÄS MER
2016-01-27 NYHETER

DHR lämnar in stämningsansökan till tingsrätten

Diskrimineringsombudsmannen beslutade i november, efter ungefär ett års utredning, att lägga ner det ärende där DHR-medlemmen Lars-Göran Wadén anmält X-trafik i Gävle för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. DHR har lämnat in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ärendet rättsligt prövat.

LÄS MER
2016-01-22 NYHETER

DHR: Att bilstödet inte räcker året ut hotar vår möjlighet till delaktighet

Ännu ett år får vi signaler från Försäkringskassan att de avsatta medlen för bilstödet inte kommer räcka året ut. Vi har varit i den här situationen så många gånger tidigare. Vissa år har medel skjutits till, andra år har beviljade bidrag inte utbetalats förrän påföljande år.

LÄS MER
2016-01-19 NYHETER

Dags att skaffa skoter?

Har du blivit förskriven elskoter? Vi har tagit fram tips och råd om vad du bör tänka på innan du bestämmer dig för vilken typ du vill ha.

LÄS MER
2016-01-12 NYHETER

DHR Örebro testade tillgängligheten på krogen

Tillsammans med tidningen Nerikes Allehanda testade DHR Örebro tillgängligheten på några av Örebros krogar. Det visade sig att det fanns ganska stora brister.

LÄS MER
2016-01-08 NYHETER

Förändringar i ersättningar från Försäkringskassan

Från och med 1 januari sänktes prisbaslebeloppet till 44 300 kronor. Många ersättningar från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet, som till exempel aktivitetsersättning, vårdbidrag och handikappersättning. Sänkningen av prisbasbeloppet betyder att dessa ersättningar påverkas.

LÄS MER
2016-01-08 NYHETER

DHR-medlem utsedd till sjunde bästa idrottare i Norrbotten

DHR-medlemmen Ingela Lundbäck har blivit utsedd till sjunde bästa idrottaren i Norrbotten. Tidningen NSD har tillsammans med Norrbottens idrottsförbund rankat de norrbottniska idrottare som gjorde bäst ifrån sig under 2015.

LÄS MER
2014-02-11 NYHETER

LÄS MER
2014-02-06 NYHETER

LÄS MER
2014-02-03 NYHETER

LÄS MER
2014-01-23 NYHETER

LÄS MER
2013-10-19 NYHETER

LÄS MER
2013-08-21 NYHETER

LÄS MER

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev