DHR

Problem att logga in i DHR-mailen (Problemet avhjälpt)

Just nu är det problem att logga in på webbmailen eller konfigurera mailen på nytt i en telefon eller e-postprogram. Om det ser ut som bilden nedan, prova med att klistra in länken http://outlook.office365.com  i webbläsarens adressfält, kan det vara möjligt att komma åt mailen. Redan konfigurerad e-postprogram som Outlook och mailappar på telefonen är inte […] Läs mer

Publicerat: 2017-06-30

Info medlemsservice maj 2017

Det som är i fokus under maj är medlemskapen som avslutas pga medlemsavgiften inte är betald och att handlingar ska skickas in till förbundskansliet. Läs mer

Publicerat: 2017-05-11

Möjlighet att beställa DHR-kuvert

Mall för DHR Kuvert

Under en längre tid har det funnits önskemål om att avdelningar och distrikt ska kunna beställa kuvert som har DHRs grafiska profil. De finns nu att beställa och ser ut som bilden ovan, kuverten saknar adress, det får avdelningen och distriktet ordna själva, tex med en separat adressetikett. Kuverten kommer ha ett enhetspris på 1,50 […] Läs mer

Publicerat: 2017-04-06

Nya telefontider till medlemservice

För att kunna ge bättre service till förtroendevalda och medlemmar görs förändringen i telefontiden från den 3 april. Det efter vi har sett att det har funnits en efterfrågan att nå medlemsservice på måndagar, tisdagens telefontid blir samtidigt en ren eftermiddagstid. Nya tider från den 3 april: Måndagar 10-12 Tisdagar 13-15 Onsdagar 10-12 Torsdagar, ingen […] Läs mer

Publicerat: 2017-03-29

Avdelningsinformation mars 2017

medlemskort för DHR med blå bakgrund.

I veckan skickade medlemsservice ut listor på obetalda medlemsavgifter, nya och avslutade medlemskap samt medlemsantalet den 31 oktober 2016 och 31 december 2016 till avdelningarna. Samtidigt gick andra och sista påminnelsen ut till medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften. I mitten av april kommer medlemskapet avslutas för de som ännu inte betalat avgiften för 2017. […] Läs mer

Publicerat: 2017-03-17

Medlemskort för 2017 på väg

medlemskort för DHR med blå bakgrund.

Nu börjar medlemskorten för 2017 att distribueras till alla medlemmar. För bla familjemedlemmar kommer medlemskortet i ett separat kuvert under den kommande veckan. Läs mer

Publicerat: 2017-03-02