DHR

Nya stadgar efter förbundsmötet

Framsidan av förbundsstadgan och avdelningsstadgan

Nu är de nya stadgarna publicerade på hemsidan och möjliga att ladda ner. Förbundsmötet beslutade att omedelbart justera stadgan i sin helhet och av den anledningen börjar de gälla direkt efter beslutet på mötet. Läs mer

Publicerat: 2017-10-27

Nu heter vi DHR!

Förbundsmötet beslöt under lördagen att ta bort namnet Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Förbundets officiella namn  är från och med nu DHR, och ska utläsas Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Läs mer

Publicerat: 2017-10-21