DHR

Stöd vår kamp…

...för ett tillgängligt samhälle. Nu finns en kampfond med ett plusgirokonto till vilket man också kan sms:a in sitt bidrag. Klicka på rutan "7 centimeter" här intill för mer information. Gör det! Läs mer

Publicerat: 2009-11-26

Varför svarar inte SJ?

Den 2 november skrev DHR till SJs styrelseordförande Ulf Adelsohn och dess verkställande direktör Jan Forsberg med anledning av en incident då en resenär som skulle på fest i Uppsala fick vända tillbaka med oförrättat ärende då ingen personal fanns som hade behörighet att använda liften i Uppsala. Vi ställde i vårt brev ett antal frågor och tog för givet… Läs mer

Publicerat: 2009-11-25

Rehabkonferens, Västra Götaland

Västra Götaland inbjuder ansvariga tjänstemän vid remitteringssekretariatet, politiker och medlemmar till Dalheimers Hus mellan 12.30 och 17.00 för att diskutera återkommande rehabperioder. Anmälan före den 11 nov på 0521-122 91 eller 031-367 98 30. Läs mer

Publicerat: 2009-11-17

Dialog inledd om nya brevlådorna

I torsdags träffades representanter från DHR och Förbundet Unga Rörelsehindrade Posten för att diskutera de nya, otillgängliga brevlådor som Posten har börjat sätta ut. Mötet som hade initierats av Posten blir förhoppningsvis starten till en process med sikte att ta fram en brevlåda som fungerar för alla! Läs mer

Publicerat: 2009-11-09

Det gör ont, Västra Götaland

Föreläsning av Mats Karlsson, smärtkliniken S:t Olof i Falköping om långvarig smärta och smärtbehandling kl 18.30. Arrangör: DHR, projektgruppen Läs mer

Publicerat: 2009-11-03