Debattartikel: Inrätta oberoende MR-institution

Idag måndag är Sveriges regering kallad till förhör i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Rådet ger då sin syn på hur Sverige lever upp till FN:s konventioner. I samband med detta går företrädare för 24 organisationer samman i en debattartikel och kräver att Sverige stärker de mänskliga rättigheterna. DHR är en av de organisationer som undertecknat artikeln och som också varit delaktiga i att sammanställa en rapport till FN-rådet inför förhöret.

Läs hela debattartikeln på Aftonbladets webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev