DHR i Almedalen: ”Lagstifta om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning!

DHR känner efter signaler från medlemmar, media och inte minst de rörelsehinderförbund som ingår i vårt nordiska nätverk ett behov av att lyfta frågan om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning.

Brottsförebyggande rådet (Brå) följer den av riksdagen bestämda definitionen om vilka motiv som betraktas som hatbrott när de för statistik. Bland dessa motiv finns inte funktionsnedsättning med. Därför finns idag för lite kunskap om hur utbrett problemet med hatbrott mot personer med funktionsnedsättning är, hur man stöttar brottsoffer eller hur man kan förebygga denna typ av hatbrott.

I Almedalen 28 juni-5 juli finns i princip alla riksdagsledamöter och ministrar samlade, tillsammans med myndigheter och intresseorganisationer. Det är ett gyllene tillfälle för DHR att påverka i frågan. Men vi behöver din hjälp, bland annat genom att bidra med dina erfarenheter i denna fråga, för att kunna påverka. Därför skulle vi uppskatta om du ville delta i vår undersökning. Du är naturligtvis helt anonym.

Hatbrott är ett brott mot mänskliga rättigheter eftersom det angriper principen om alla människors lika värde. Dina erfarenheter är viktiga för oss! Tack för din medverkan!

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR

>> Till enkäten

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev