Det går långsamt framåt

I dag, den 23 mars släpptes Transportstyrelsens rapport och slutredovisning av de funktionshinderpolitiska delmålen kopplade till den strategiperiod som avslutas i år.

Bytespunkter i det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik kan i ökad omfattning användas av personer med funktionsnedsättning menar man i rapporten (Delmål 1). Viktigt att poängtera är att enbart flygplatser hamnar i kategorin bytespunkter. ”Bytespunkter” är ett luddigt begrepp som enligt DHR behöver förtydligas.

Samverkan mellan aktörer i transportsystemet finns genom bland annat tillgänglighetsråd, som ökar medvetenheten om personer med funktionsnedsättnings behov, menar Transportstyrelsen (Delmål 2). Dock är det fortfarande en bit kvar från medvetenhet till resultat – en fungerande trafik. Detta styrks av att upplevd tillgänglighet (Delmål 3) inte märkbart ökat.

Att öka medvetenheten om resenärers behov i trafiksystemet är naturligtvis en förutsättning för att resenärer ska åka kollektivt. Personer med nedsatt rörelseförmåga är enligt tidigare resenärsundersökningar en målgrupp som reser i låg utsträckning. För att ens metoder och mätningar i trafiken ska kunna visa resultat måste tillgänglighet och användbarhet garanteras redan i ett tidigt stadie, innan resan – så att man faktiskt reser.

Att kunna resa handlar inte bara om att på plats komma på tåget eller inte, det handlar lika mycket om möjligheten att ta sig till och från tågstationen, menar DHRs styrelseledamot Jihad Menhem.

Läs rapporten här: En bit på väg för att underlätta för medborgare med funktionshinder

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev