Det här vill DHR – en månad kvar till valet

Fram till valet kommer vi köra en artikelserie för att lyfta några av de viktiga frågorna som berör personer med nedsatt rörelseförmåga ur ett rättighetsperspektiv.

Den här veckan handlar det om hjälpmedel. Hjälpmedel är samhällets ansvar. Hjälpmedel är en förutsättning för att personer med en rörelsenedsättning ska kunna vara delaktiga i olika sammanhang och vara så oberoende som möjligt av andra människor. Sortiment, regelverk och stöd vid utprovningar av hjälpmedel kan se olika ut i olika delar av landet samtidigt som tillsynen brister.

I DHR:s skrift ”Spridda skurar av välfärd ”, som handlar om villkor och vardag för personer med nedsatt rörelseförmåga, berättas det att en elskoter klassas som hjälpmedel i Södermanland medan man i grannlänet Östergötland har plockat bort elskotrarna ur hjälpmedelssortimentet, vilket DHR anser är oacceptabelt!

I delar av landet är tillgången till hjälpmedlet eller utprovningen förknippat med avgifter. Detta strider mot hälso- och sjukvårdslagen, som säger att en funktionsnedsättning inte ska innebära några merkostnader.

I en del mindre kommuner är kunskapen sämre vad gäller sortiment och utprovning av hjälpmedel till personer som är mer fysiskt aktiva i sitt dagliga liv. Dessa brister blir lätt ett hinder för att individen ska kunna delta i samhället på lika villkor – inte minst på det sociala planet.

Vilket parti tänker bli först med att föra upp denna fråga på dagordningen i valrörelsens debatter?

DHR kräver:

  • Att en rättighetslag som garanterar hjälpmedel efter behov ska införas.
  • Att ingen ska nekas hjälpmedel av ekonomiska skäl.
  • Att hjälpmedel ska vara avgiftsfria och utbud och information vara detsamma över hela landet.
  • Att nationella riktlinjer för bedömning av hjälpmedel ska införas och en organisation med tillsynsansvar skapas i varje region.
  • Att ingen ska tvingas att äga sitt hjälpmedel.
  • Att kompetensen säkerställts inom det ortopedtekniska området.

Det Handlar om Rättigheter
Det Handlar om Rätten att delta
Det Handlar om våra Röster
Våra röster måste höras under valåret 2014!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev