DHR accepterar inte nytt förslag om förändringar av bilstöd

Exempel på föreslagna förändringar är bland annat att begränsa det fria bilvalet, att ge Trafikverket i uppgift att ta fram riktlinjer för bildstöd, och att öka tidsintervallet för bilstöd från nio till tio år.

Det sistnämnda förslaget reagerar vi emot, eftersom det visar sig att det egentligen inte handlar om en tidsbegränsning, utan om huruvida fordonet fortfarande funkar eller inte. Det har tidigare varit en rättighet att få bilstöd vart nionde år. Den rättigheten skulle försvinna om förslaget går igenom.

Utredningen föreslår att Försäkringskassan ska göra en bedömning om fordonet man har är ”välfungerande”. Detta kan vi inte acceptera.

– Det är inte vettigt att man ska behöva vänta tills bilen är så pass gammal och trasig att det inte längre lönar sig att reparera den, säger Amir Amirriazi, förbundsstyrelseledamot i DHR. Väntetiden för anpassning av en ny bil är lång, och samma sak gäller handläggningen av själva bilstödet. Folk ska inte behöva stå utan bil i ett halvår.

Läs vårt yttrande här (öppnas som PDF)

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev