DHR: Anmärkningsvärt att butiker inte lever upp till krav på tillgänglighet

Konsumentverket visar i en ny undersökning på att många butiker inte lever upp till grundläggande krav på tillgänglighet. DHR anser att det är anmärkningsvärt att inte ens grundläggande tillgänglighet såsom automatiska dörröppnare och åtgärdade nivåskillnader uppfylls.

 – En tillgänglig entré är ju en förutsättning för att vi med nedsatt rörelseförmåga ska kunna handla i butiken, säger förbundsordförande Rasmus Isaksson.

Resultaten i undersökningen visar dessutom på små skillnader jämfört med motsvarande undersökning från 2011.

– Att tillgängligheten sedan 2011 inte nämnvärt förbättrats tyder på att vi inte har ett bra och effektivt tillsynssystem, fastslår Rasmus Isaksson. Att kommunerna struntar i sitt tillsynsansvar för enkelt avhjälpta hinder är ett stort problem.

DHR anser även att Svensk Handel och Svenskt Näringsliv bör ta ett större ansvar i att informera sina medlemmar om de tillgänglighetskrav som finns.

Du kan läsa Konsumentverkets rapport här.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev