DHR: Det krävs mer än Alliansens löften om Samhall och kurser

Den 4 juni hade Alliansen sin valkickoff för att visa svenska folket att man efter åtta år vid makten och två tidigare valsegrar nu blickar fram mot en tredje. För att komma till bukt med arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning vill man satsa på Samhallanställningar och längre studiemotiverande kurser. DHR tycker att det behövs mer.

Alliansen vill ha över fem miljoner arbetstillfällen i Sverige till år 2020 under parollen ”Det ska löna sig att arbeta”. DHR motsätter sig inte detta, utan tvärtom instämmer vi med att arbete är av högsta vikt för ett delaktigt liv i samhället.

Samhall är ständigt återkommande som en mekanism för en inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning. Samhall ska erbjuda kortare anställningar som eventuellt ska kunna ge utvecklings- eller lönebidragsanställningar hos annan arbetsgivare.

Lägger vi inte ribban lite väl lågt undrar DHR? Kortare anställningar hos Samhall – är detta det nya sättet nu när Arbetsförmedlingens analysenhet själva visat på att praktik sällan leder till arbete?

I övrigt kan man läsa att studiemotiverande kurser på folkhögskola för personer som saknar grundläggande högskolebehörighet ska förlängas från tre månader till sex månader. Detta kan nog vara bra för ungdomar med inlärningssvårigheter, men får ändå ses som ganska tamt.

Enligt förbundsledamot Åsa Lindqvist är förslagen uddlösa och svaga.
-Många personer med nedsatt rörelseförmåga har utbildning och vill ha just ett vanligt jobb, och inte bli inforslade på Samhall, menar Åsa Lindqvist. DHR efterfrågar helt andra mediciner för att råda bot på arbetslösheten hos personer med nedsatt rörelseförmåga. Till exempel kan regeringen eller Alliansen börja ställa riktiga KRAV på sina myndigheter – konkret och enkelt!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev