DHR: Djupt oetiskt av Tingsryds kommun att köpa sig fri från diskriminering

DHR reagerar kraftigt mot att Tingsryds kommun tecknat en försäkring mot diskrimineringslagens påföljder, enligt en nyhet i Smålandsposten 8 januari. Kommunen köper sig därmed fri från ekonomiskt ansvar i händelse av att den skulle anmälas för att bryta mot diskrimineringslagen.

– Vi ser kommunens agerande att efterfråga en sådan försäkring som djupt oetiskt, som en brist på respekt för lagar och regler – och inte minst fegt, säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson.

Detta är en ny typ av försäkring som kommunen tecknat genom försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners och som levereras av försäkringsbolaget QBE, skriver Smålandsposten. DHR befarar att detta kan påverka fler kommuner att göra samma sak och riskera att sätta det nya tillägget i diskrimineringslagen angående bristande tillgänglighet helt ur spel.

– Diskrimineringslagens uppgift är att uppmärksamma djupgående strukturella problem och mana till förebyggande åtgärder, fortsätter Rasmus. Den ger upprättelse till den enskilde när kommunen misslyckats att skydda sina medborgare från diskriminering. Istället för att inrikta sig på att köpa sig fria när diskriminering skett ska kommuner fokusera sitt arbete på att proaktivt förebygga diskriminering på olika sätt, men också främja medborgarnas rättigheter enligt FNs konventioner!

 

Läs mer på Smålandspostens webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev