DHR får besök av FN:s speciella rapportör

Idag får DHRs förbundskansli besök av Catalina Devandas Aguilar, som är FNs speciella rapportör i funktionshinderfrågor.

Hennes arbete har varit fokuserat på kvinnor med funktionsnedsättning och rättigheterna för ursprungbefolkning med funktionsnedsättning. och idag gör hon uppföljningar av hur medlemsstaterna följer FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon ska också fungera som en katalysator och kontaktpunkt för hur arbetet bedrivs.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev