DHR: Förenklat och okunnigt, Magdalena Andersson!

Med bestörtning ser vi hur finansminister Magdalena Andersson i Dagens industri den 22 oktober säger att den statligt finansierade assistansersättningen kan vara i riskzonen för neddragningar för att Sverige ska kunna hantera den stora flyktingtillströmningen.

– Förenklat och okunnigt att sätta människors behov mot varandra! menar DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson. Frihet, säkerhet och delaktighet uppnås för en del genom ett värdigt flyktingmottagande och för andra genom den personliga assistansen. Båda behövs!

Att på ett så cyniskt sätt bara utgå från att assistansersättningen är en post som går att mer eller mindre avveckla visar på stor ignorans och okunnighet på en nivå vi inte hade förväntat oss av vår regering.

DHR hoppas på och utgår från att Magdalena Andersson är ensam i regeringen om att driva denna linje. Allt annat skulle leda till en högst tragisk utveckling av vårt svenska välfärdssamhälle och den solidaritet som många har med människor som av olika orsaker behöver det allmännas stöd.

>> Läs hela artikeln i Di

>> Läs även Funktionshinderpolitiks artikel i ämnet

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev