DHR: Funkpol-strategin riskerar att bli ett ihålligt löfte

Bilden föreställer Rosenbad till vänster och Riksdagshuset till vänster i bild

Idag den 15 maj presenterades den nya Funkpol-strategin

Idag den 15 maj presenterade minister Åsa Regnér (s) den försenade strategin ”En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop” för perioden 2018–2025. Trots att regeringen har arbetat med strategin under flera år är den förvånansvärt tandlös av vad som hittills är känt.

Mest problematiskt är att strategin i stora delar verkar sakna mätbara mål. Det kommer försvåra uppföljningen för att se hur framgångsrik #funkpol-politiken har varit och möjligheten för funktionshinderrörelse att utkräva ansvar av regering och myndigheter.

Vad som är känt efter presentationen är att det saknas förslag att göra konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. Det gör att vi ställer oss frågande om regeringen står bakom konventionens samtliga paragrafer och FN:s rekommendationer. Exempel på hur regeringen har bortsett från konventionen redan är hur de helt har frångått intentionerna i LSS-lagstiftningen sen flera år tillbaks.

Även om strategin i många delar var en besvikelse så finns det ett par förslag att lyfta fram:

* Det är positivt att regeringen lyfter arbetsmarknadsfråga och tar fram konkreta förslag på området. Flexjobb rätt utformat kan vara ett sätt att få ner arbetslösheten.

* Boverket får till uppdrag att se över tillgängligheten och användbarhet med fokus på universell utformning. Vilket vi förutsätter kommer förbättra tillgänglighetskraven vid byggande.

* Positivt med en utbildning riktat till kommuner och landsting i mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Något rörelsen måste vara med och utformas.

– Vi är besvikna på att regeringen som det verkar missar chansen att skapa verklig förändring för personer med funktionsnedsättning med strategin. Vi hoppas nu att riksdagens behandling kommer göra strategin skarpare och innefatta fler mätbara mål säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev