DHR: Ge inte tillgänglighetskraven skulden för bostadsbristen

Alliansen vill snabbutreda behovet av författningsändringar gällande tillgänglighet och användbarhet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov och har därför gett Boverket i uppdrag att göra en utredning.

Ur sammanfattningen av regeringsbeslutet:

Regeringen uppdrar Boverket att utreda behovet av författningsändringar för ett generellt undantag från kraven på tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § samma lag. Boverket ska redovisa sitt uppdrag Socialdepartementet senast den 1 december 2014.

– Det är olyckligt att Alliansen väljer att dels ställa människors behov mot varandra på det här sättet och dels utan bevis för sina påståenden fortsätta ge tillgänglighetskraven skulden för bostadsbristen, säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson.

Läs hela regeringsbeslutet på Regeringskansliets webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev