DHR ger replik på Attefall om enklare byggregler

Attefall skriver: ”I dag har regel lagts på regel, och ’välviljans tyranni’ har bildat en komplicerad väv av hinder för en effektivare planprocess.”

– Det är ingen som säger att vi inte ska öka bostadsbyggandet, säger Karolina Celinska, ombudsman på DHR. Alla är överens om att vi behöver fler bostäder. Däremot är det tydligt att alla inte är överens om att dessa bostäder ska vara tillgängliga och hållbara över tid. Det sista bostadsbeståndet behöver är fler otillgängliga bostäder. Det handlar inte om “välviljans tyranni” – det handlar om rättigheter.

Läs regeringens förslag till åtgärder på SvDs webbplats

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev