DHR: Glöm inte bort funktionshinderperspektivet i arbetet för jämlik hälsa

Idag presenterar folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström kommissionen för jämlik hälsa under en pressträff på Rosenbad.Det är viktigt att funktionshinderperspektivet inte glöms bort i arbetet med att minska hälsoklyftorna. DHR finns på plats genom förbundsordförande Rasmus Isaksson.  

Så här ser vi på hälsofrågan:

  • Ohälsa är 10 gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än för personer utan funktionsnedsättning. Hinder i omgivningen som begränsar delaktighet och rörelsefrihet i samhället påverkar hälsan negativt. Dålig representation på arbetsmarknaden ger dålig ekonomi. Bristande tillgänglighet orsakar en sämre social delaktighet. Resultatet ser vi i djupt orättvisa hälsoklyftor som slår värst mot personer med funktionsnedsättning.
  • Folkhälsan är ett tydligt exempel på när en ojämlik situation leder till en annan. Skillnaderna i en redan ojämlik situation för personer med funktionsnedsättning vad gäller folkhälsan (i förhållande till personer utan funktionsnedsättning) är som allra tydligast mellan könen.
  • Funktionshinderrörelsen måste lägga hälsofrågan högt på dagordningen. Det är utifrån ojämlikheten i folkhälsan som vi ser vilka utmaningar vi har att jobba med inom andra livsområden.
  • Fler personer med funktionsnedsättning än personer utan funktionsnedsättning saknar kontantmarginal. Fler uppger sämre livsvanor. Färre personer med funktionsnedsättning än utan skattar sin hälsa som god. Kvinnor med funktionsnedsättning uppskattar i större utsträckning än män sin hälsa som dålig men männen med funktionsnedsättning ligger också lågt vad gäller folkhälsa i jämförelse med män utan funktionsnedsättning. Färre personer med funktionsnedsättning förvärvsarbetar. Fler personer med funktionsnedsättning är rädda för att förlora sitt jobb.
  • Jämlik hälsa är en fråga nära kopplad till orättvisor inom andra livsområden. Det är en fråga om delaktighet, jämställdhet och inte minst mänskliga rättigheter.
Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev