DHR: Gör FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag  

I sin första budgetproposition aviserar den nya rödgröna regeringen att den vill påbörja arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen tar härmed tydlig ställning för barns rättigheter och visar att Sverige ska vara ett land som går i bräschen i kampen mot all slags exkludering. Idag på FN-dagen vill DHR påpeka att det är dags för regeringen att även ta steg för att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag.

Utrikesminister Margot Wallström (S), biståndsminister Isabella Lövin (MP) och barnminister Åsa Regnér (S) skriver i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 19 oktober att ”att arbeta för en mer jämlik och jämställd värld kommer känneteckna den nya regeringens arbete”.  DHR förutsätter att regeringens arbete på ett konkret sätt även kommer att inkludera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tidigare har FN:s övervakningskommitté kritiserat Sverige för dess arbete med konventionen på flera punkter. Bland annat riktade den kritik mot att konventionen inte är svensk lag och dessutom frivillig att implementera på kommunal nivå.

DHRs konkreta förslag är att regeringen tar till sig övervakningskommitténs kritik och gör konventionen till lag. Vi kräver också att regeringen följer övervakningskommitténs bestämda uppmaning att inkludera funktionshinderrörelsen i föreberedelsen av sin andra rapport till FN.

Läs mer:

FN:s övervakningskommitté kritiserar Sverige

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev