DHR gratulerar – Vilhelm Ekensteen utsedd till hedersdoktor

Vilhelm Ekensteen, förbundsstyrelseledamot i DHR under 1980- och 90-talen och vice ordförande under 1990-talet utses till hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.

Under åren i DHRs förbundsstyrelse bidrog Vilhelm i hög grad till att påverka politiken för ett främjande av integritet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Vilhelms betydelse för assistansreformens utformning kan inte nog understrykas. Vilhelm ifrågasatte och diskuterade också kring omvärldens syn på vad som var ett gott nog liv för personer med funktionsnedsättning genom att debattera kring tesen ”lagom-för-funktionshindrade”. Genom att lyfta att det ofta ansågs att ett liv på andras villkor var ett liv som var ”gott nog” åt personer med funktionsnedsättning ställdes frågan om rätten till delaktighet på lika villkor på sin spets. Han skapade genom åren nödvändig politisk debatt.

Bild: IfA

Vilhelm Ekensteen. Bild: IfA

Vilhelm började tidigt att lyfta fram omgivningens syn på personer med funktionsnedsättning. Han skrev debattinlägget På folkhemmets bakgård 1968 och han bildade funktionshinderorganisationen ”Anti-Handikapp” som i tidningen AH-Bulletinen förde, för den tiden, revolutionerande resonemang kring funktionshinderbegreppet och rätten till ett liv på jämlika villkor med andra.

Under de senaste tjugo åren har Vilhelm främst fört assistansberättigade personers talan genom organisationen Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, vars initiativtagare och ordförande han är. Vilhelm har representerat användarperspektivet i ett otal statliga utredningar och sammanhang och hans påverkan på och enträgna hävdande av rätten till självbestämmande och värdigt liv gör honom till en hedersdoktor vi från DHR kan vara mycket stolta över. Promovering sker i maj.

Våra varmaste gratulationer Vilhelm!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev