DHR har träffat Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

Idag torsdagen den 10:e mars har DHR bjudit in Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för samtal om situationen för nyanlända personer med nedsatt rörelseförmåga.

Utgångspunkten är att nyanlända personer med nedsatt rörelseförmåga ska få likvärdiga möjligheter som andra att etablera sig i det svenska samhället och att vi ska få ett tydliggörande i ansvars- och informationsansvaret gentemot den enskilde.

DHR har i flera sammanhang påtalat föreningslivets viktiga integrerande funktion i samhället och vi kommer under mötet med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen att presentera de idéer vi har om hur DHR kan påverka, vad vi gör och vad vi redan har gjort i frågan.

– Jag ser fram emot ett lösningsfokuserat samtal där vi både får välbehövlig information som berör våra medlemmar och samtidigt kan visa att DHR vill vara med och påverka. Det finns flera ingångar för oss i att jobba med denna viktiga fråga. Ytterst handlar det om att vi arbetar för principen om alla människors lika värde. Det blir väldigt tydligt just i denna frågan, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR

möte med mi och af

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev