DHR i Almedalen

På söndag 1 juli inleds den 50-års firande Almedalsveckan. DHR som har varit på plats varje år sedan 2002 arrangerar i år ett flertalet egen programpunkter, ofta i samarbete med andra organisationer.

Det börjar med Tillgänglighetsarenan på tisdagen den 3 juli som är ett samarbete med Hissförbundet, Parasport Sverige, SPF och Scandic. Nytt för i år är att Tillgänglighetsarenan släpper förra årets sucess Partkartan finns nu som app för både iOS (Iphone och iPad) och Android.

Under onsdagen arrangerar vi ett seminarium tillsammans med projektet Disability Refugees Welcome och under torsdagen är det ett seminarium om haveriet inom bilstödet tillsammans med anpassningsbranschen. Där vi har lyckats få med ansvarig statssekreterare och Liberalernas talesperson i frågan.

På fredagen avrundar vi veckan med att tillsammans med Funktionsrätt Sverige arrangera ett seminarium om vad vi förväntar oss kring funktionshinderpolitiken i valrörelsen.

Utöver det kommer flera från DHR synas i vimlet där vi kommer visa upp vår nya logga och framförallt prata om tillgänglighet, Bilstöd och personlig assistans. För dig som inte är på plats i Almedalen går det utmärkt att följa oss via sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram.

Samtliga programpunkter vi är finns nedan och självklart också i det officella programmet.

Tisdag 3 juli – Tillgänglighetsarenan

Paralympics i Stockholm 2026 – en tillgänglighetsdröm?
Plats: Strandvägen, H538 (Äldreforum)
Kl 14:00 – 14:45
Beskrivning:
Svensk tillgänglighet stod sig bättre förr, omvärlden rusar ikapp genom tydlig strategi,
inte sällan i kombination med globala event som driver tillgängligheten framåt. Kan ett
OS & Paralympics 2026 i Stockholm flytta landets tillgänglighet åt rätt håll? Kanske
rent av i framkant?
Medverkande:
Magnus Berglund, tillgänglighetsambassadör, Scandic Hotels
Margareta Israelsson, ordförande, Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralym
piska Kommitté
Wille Valve, ansvarig för social- och hälsovårdsfrågor, samt för Ålands miljö- och häl
soskyddsmyndighet, Ålands landskapsregering
Richard Brisius, vd OS 2026, SOK
Mats Olsson, moderator, Offensiv Sport

Kan miljonprogrammet lösa de bostadspolitiska utmaningarna?
Plats: Strandvägen, H538
Kl 15:00 – 15:45
Beskrivning:
– Sverige har tre bostadspolitiska utmaningar: bostadsbristen, ett omfattande renove
ringsbehov i det befintliga flerbostadshusbeståndet och bristen på tillgängliga bostäder
– för den växande andelen äldre. Kan våningspåbyggnad på trevåningshusen från miljon
programmet lösa alla tre utmaningar samtidigt?
Medverkande:
Alf Karlsson, Statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson,
Näringsdepartementet
Leif Linde, vd, Riksbyggen
Åsa Johansson, Ordförande, SABO
Björn Ljung (L), vice Ordförande, Stockholmshem
Moderator: Karolina Celinska, DHR

Andra DHR arrangemang

Onsdag 4 juli – Välkommen hit, vem du än är?
Kl 15:45 – 16:30
Plats: Full Delaktighet, Birgers gränd 1, Packhusplan
Beskrivning:
Vi hör förslag efter förslag om hårdare krav på migranter att integrera sig i Sverige. Men
hur ser situationen ut för nyanlända personer med normbrytande funktionsvariationer?
Vilket stöd har dessa personer tillgång till?
Medverkande:
Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Jamie Bolling, verksamhetsledare, Independent Living Institute
Sooz Romero, metodutvecklare, Disabled Refugees Welcome
Moderator :Stefan Sundqvist, DHR

Torsdag 5 juli- Krockdocka och miljöbov – är det så vi ska ha det?
10:45 – 11:30
Plats: Full Delaktighet, Birgers gränd 1, Packhusplan
Beskrivning:
Bilstödet är en viktig frihetsreform för personer med nedsatt rörelseförmåga. Ny lag
kom 2017 som var tänkt att modernisera regelverket. Effekten av den nya lagen har
blivit att få beslut som tas och de tvingar människor att köpa dyrare, mer trafikfarliga
och miljöovänliga bilar.
Medverkande:
Ken Gammelgård, DHR
Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot
Maja Fjaestad Statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdshetsminister
Lena Hallengren
Repressentant för anpassningsbranchen
Moderator: Thord Eriksson

Övrigt där DHR medverkar

Tisdag 3 juli – Gör plats för alla, men hur?
Kl 16:45-17:45
Arrangör: Bräcke Diakoni
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24
Beskrivning:
2018 är det fortfarande få personer med funktionsnedsättningar som kommer in på
arbetsmarknaden. Varför är det så? Vad saknar man som arbetsgivare för att anställa en
person med funktionsnedsättning långsiktigt?
Medverkande: Bl a Rasmus Isaksson, DHR

Tisdagen 3 juli – Jämlikhet och Jämställdhet
Kl: 17.00-18.00
Plats: Gotlands museum, Delaktighetsform
Samtal med funktionshinderrörelsen om diskriminering på grund av kön och om ökade krav på jämställdhet. Kunskap om jämställdhet fördjupar och breddar funktionshinderpolitiken.
Arrangör: FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder.
Deltagare: Karolina Celinska, DHR, Alexandra Polivanchuk, SDUF, och Marie Steen, Funktionsrätt Sverige.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev