DHR i assistansdebatt

DHR debatterar personlig assistans i Almedalen idag tisdag.

Plats och tid: Birgers gränd 1/Fulldelaktighet.se klockan 14:15-15:00

När personlig assistans debatteras politiskt eller omskrivs i media handlar det nästan alltid om pengar. Det är dyrt och flera omfattande bedrägerier har uppdagats. Men personlig assistans är en rättighet för människor som lever med omfattande funktionsnedsättningar. Det är en rättighetslagstiftning och en försäkran om att kunna leva sitt liv som andra i samhället.

Det här diskuterar Ritva Korva Thuresson, ledamot i DHR:s förbundsstyrelse i seminariet ”Den personliga assistansen i en värld där allt bestäms utifrån kronor och ören”, tillsammans med kommunalråden Tuva Lund, Botkyrka, och Samuel Klippfalk, Solna, samt Tobias Holmberg, funktionshinderpolitisk aktivist.

Rättighetsperspektivet hamnar ofta i skymundan. Det handlar om rätten till så basala saker som att få kläder på kroppen och mat i magen. Men också om att kunna studera och arbeta, bilda familj, gå och handla, hämta på förskolan. Eller för den delen engagera sig politiskt eller ha ett socialt liv. Sådant som människor i allmänhet tar för givet.

Bara under de senaste åren har det blivit mer legitimt att tala om människor som kostnader. Personlig assistans ger också intäkter till samhället – men det talas det sällan om. Personer som har personlig assistans kan jobba. Och den som jobbar tjänar pengar och betalar skatt. Personlig assistans är dessutom en stor arbetsmarknad. De som jobbar som assistenter tjänar också pengar och betalar skatt.

Sverige har förbundit sig att följa FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den stadgar rätten att leva ett självständigt och delaktigt liv, med lika valmöjligheter och rörelsefrihet som andra. Sverige har fått kritik från FNs övervakningskommitté för att snävare kriterier har lett till att färre personer beviljas personlig assistans och att timmarna skärs ned.

Nyligen tillsattes en utredning som ska analysera vad de ökade kostnaderna för personlig assistans beror på. Utredningen ska också föreslå hur behovet av assistans ska bedömas.

Hur går det här ihop? Varför tas inte människors rättigheter på allvar? Vad gör kommunerna för att säkerställa rättigheterna och leva upp till skrivningarna i FN-konventionen?

 

Fler detaljer om seminariet

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev