DHR i Dalademokraten: Kulturlivet måste vara tillgängligt!

Alla människor har rätt att delta i kulturlivet, uppleva, utöva och skapa kultur på sina egna villkor.Det framgår tydligt av såväl den nationella kulturpolitiken som av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det skriver vi i en debattartikel i Dalademokraten.

Tillsammans med Kulturrådet, Lika Unika och Handikappförbunden uppmanar vi offentliga aktörer inom kulturlivet att ta frågan om ökad tillgänglighet på allvar:

Samarbeta med funktionshindersrörelsen för att få del av erfarenheter av att leva med olika funktionsnedsättningar. Ta reda på var diskriminering riskerar att ske och se till att den försvinner. Ställ krav på tillgängliga lokaler och tillgängliga arrangemang. Fördela inte kulturbidrag till verksamheter som inte inbegriper funktionshinderperspektivet i sin planering. Se till att krav på tillgänglighet finns med i all upphandling.

>> Läs vidare på Dalademokratens webbplats

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev