DHR i möte med Försäkringskassan: Bilstödslagen måste följas

Under onsdagen mötte DHR Försäkringskassan för att diskutera deras utredningsuppdrag att se över bilstödet inom befintlig lagstiftning. Uppdraget ska redovisas senaste den 1 oktober och under mötet förde DHR fram att stora förändringar behövs göras i bilstödet.

Vi var mycket tydliga med att Försäkringskassan måste följa lagstiftarnas intentioner med den nya bilstödslagen. Fler måste få möjligheten till bilstöd och att handläggningen måste kortas och inte som nu när handläggningstiden kan ta år. Hittills har det ställts allt hårdare krav på vilka fordon som anses lämpliga att anpassas och vilka anpassningar som anser vara vanligt förekommande bland bilar. Detta innebär för oss att vi ofta tvingas välja en dyrare fordonsmodell än vi från början hade tänkt vilket också innebär högre skatt, högre driftkostnader och större miljöpåverkan. Dessutom har de fordon som Försäkringskassan finner lämpliga att anpassa ofta lägre säkerhetskrav. Allt det är mot lagstiftarnas intentioner med bilstödslagen.

Det ligger inte i Försäkringskassans nuvarande uppdrag men vi förde fram att åldersgränserna på 50 år och 65 år för att beviljas bilstöd är otidsenliga och åldersdiskriminerande. Bilstödet är en av de insatserna som ger störst möjligheter till lägst kostnad för de som har rätt till insatsen. Därför måste de artificiella åldersgränserna avskaffas. Människor idag som skulle kunna köra en anpassad bil är istället hänvisade till färdtjänsten som fungerar sämre för både individen och samhället.

– Det var ett konstruktivt möte där jag var väldigt tydlig med att Försäkringskassan måste lägga fram förslag som förbättrar bilstödet. Handläggningen måste kortas och även mindre anpassning ska ingå i bilstödet och inte idag då människor istället tvingas köpa onödigt dyra bilar säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

Läs hela DHRs brev till Försäkringskassan om förändringar i bilstödet

______________________________________________________________________

Tycker du att vårt påverkansarbete är viktigt när det gäller bilstöd och parkeringsfrågor för personer som har nedsatt rörelseförmåga. Hjälp oss genom att bli medlem i DHR, endast 150 kronor första året!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev