DHR i Sri Lanka, med fokus på framgångsfaktorer och framtiden

åsa i sri lanka

DHR samarbetar med den nationella organisationen Sri Lankan Foundation of Rehabilitation of the Disabled förkortat (SLFRD) och lokalorganisationen WOPD i en av landets fattigaste och mest eftersatta områden, Monaragala-distriktet. Samarbetet handlar primärt om organisationsuppbyggnad av distrikt och lokalavdelningar samt påverkansarbete av lokala beslutsfattare, ökade möjligheter till utbildning och egenförsörjning för personer med funktionsnedsättning. 

Glädjande för oss är att våra samarbetsorganisationer på Sri Lanka har skördat stora framgångar i det funktionshinderpolitiska påverkansarbetet gentemot den egna regeringen. I mars 2016 ratificerade Sri Lanka FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) och en avgörande faktor har obestridligen varit SLFRDs framgångsrikta påverkansarbete. Att Sri Lanka blev en av de nu drygt 160 länder att ratificera konventionen gynnar även alla de länder som redan har ratificerat konventionen och som nu med stöd av ytterligare ett land kan hänvisa till den allt mer kraftfulla konventionen i sitt rättighetspolitiska arbete.

Samma månad, mars 2016, besökte DHR Sri Lanka senast. Med på resan den gången var DHRs förbundsstyrelseledamot och vice förbundsordförande Åsa Strahlemo (f.d. Puide), läs Åsas blogg.

Det besöket ägde rum över den internationella kvinnodagen den 8:e mars och vi var även inbjudna till en stor kvinnokonferens som arrangerades av SLRFD och där Åsa Strahlemo höll ett mycket uppskattat tal. I anslutning till konferensen arrangerades också en marsch för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som samlade runt 400 deltagare vilket i sig sågs som ett stort framsteg i frågor om rättigheter för kvinnor med funktionsnedsättning. DHR har alltså all anledning att vara stolta över det framgångsrika samarbetet med SLFRD och WOPD på Sri Lanka.

Den 12:e januari reser DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson, som första förbundsordförande på många år, ner till Sri Lanka och besöker våra samarbetsorganisationer. Med på resan är också DHRs ombudsman Fredrik Canerstam. Målet för resan är till en del av symbolvärde då vi tror att det är viktigt att våra samarbetsorganisationer känner ett förtroende för att DHR är en engagerad part i samarbetet och att vi värdesätter arbetet våra samarbetsorganisationer gör.

Vi kommer bland annat att göra studiebesök för att se effekterna av vårt samarbete och eventuellt tillfälle att träffa ministrar eller parlamentsledamöter. En stor del av besöket kommer dock att bestå av diskussioner där vi tillsammans pratar om hur ett framtida samarbete kan se ut, vilka behov som finns och gemensamma intressen vi har.

DHR har en lång historia av att vara engagerade i internationella utvecklingssamarbeten och detta har gett positiva effekter både i Sverige och i våra samarbetsländer. Styrkan i att DHR är engagerade i internationellt utvecklingssamarbete har också flera gånger fastställts av förbundsordföranden, förbundsstyrelser och genom Förbundsmötesbeslut. Vi kommer efter bästa förmåga att fortlöpande rapportera om vårt besök på plats med reservation för avbrott i elektricitet och internetuppkoppling. Så följ oss gärna på hemsidan, DHR-bloggen eller via sociala medier.

I slutet av maj planeras också ett besök från Sri Lanka till Sverige och det skulle vara ett utmärkt tillfälle för de medlemmar, avdelningar eller distrikt som är intresserade av internationellt utvecklingssamarbete att höra av sig till oss. Kanske går det att organisera ett studiebesök någonstans i Sverige och ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev