DHR Innovation – nyskapande idéer som utvecklar oss

Nytt stipendium för stöd till unika och nyskapande idéer som kan utveckla DHR.

Du behövs i vårt påverkansarbete. Därför ger vi nu DHR:s medlemmar möjligheten att förverkliga goda idéer. Vi gör det genom ett stipendium som är menat att främja aktiviteter, kampanjer eller projekt som är nytänkande och gynnar DHR:s syften.

Inom ett antal utvalda områden kan medlemmar föreslå aktiviteter, kampanjer eller projekt som kan ge oss nya metoder att påverka eller få nya perspektiv som kan attrahera den potentiella nya medlemmen.

Vi kommer i första hand bevilja ansökningar inom områdena tillgänglighet/användbarhet/universell design, jämlik hälsa, arbetsmarknad och medlemsvärvning.

Ta chansen och skicka in din ansökan. Det är bara positivt om flera engagerar sig i samma projekt. Många små idéer kan lyfte DHR till att ytterligare befästa titeln som ”det självklara valet för dig som vill arbeta för rättigheter för personer med nedsatt rörelseförmåga”.

Läs mer  här om hur du ansöker.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev