DHR känner viss skepsis

I går, den 30 november, tog riksdagen beslut om ett nytt mål för funktionshinderpolitiken. Vi känner igen inriktningen från tidigare. Nytt är tillägget att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara utgångspunkten för funktionshinderpolitiken, något DHR tycker är bra.

Inriktningen för den svenska funktionshinderpolitiken riskerar dock att bli mer retorik än handling.

– Vi känner en viss skepsis med tanke på hur regeringen och dess myndighet Försäkringskassan har agerat när det gäller LSS och den personliga assistansen och nu senast bilstödet, säger förbundsordförande Rasmus Isaksson.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev