DHR kommenterar budgeten

– Vi hade förväntat oss mer, säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson.

Lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering

Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering. I budgetpropositionen för 2014 noterar vi att regeringen där tillkännager att man har för avsikt att återkomma. Dock återfinns inte frågan i propositionslistan, varför vi befarar att vi bör ladda med underställ, mössor och vantar för ytterligare en vinter utanför Rosenbad.

Arbetsmarknadsområdet

Vissa åtgärder föreslås visserligen, men grundanalysen är felaktig då man kopplar svårigheten för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden till lågkonjunktur. Vi vet att en sådan koppling inte finns. Sysselsättningen har över tid sjunkit oavsett konjunktur.

Vi ställer oss positiva till att regeringen har för avsikt att ta sig an matchningsproblematiken.


Bilstödet

Bilstödet minskas med 33 miljoner kr år 2014 – för att 2015 minskas med 80 miljoner. Sammanlagt blir bilstödet 113 miljoner kronor lägre än i budgeten för 2012. Vi tror inte på idén att spara på bilstödet, eftersom bilstödet är en mycket kostnadseffektiv insats.
 

Assistansersättning

DHR beklagar att regeringen inte tänker följa Försäkringskassans förslag om att införa årsvisa redovisningar inom den statliga assistansersättningen. Vi vet att årsvisa redovisningar skulle underlätta för assistansberättigade personer vad gällande planering av assistansbehov.

Fler organisationer skattebefrias

Antalet organisationer som omfattas av begreppet allmännyttig verksamhet och därmed skattebefrias utökas, för att bland annat gynna välgörenhet. Vi ser en risk att människor kan komma att hänvisas till frivilligorganisationers välvilja istället för att det offentliga tar sitt ansvar inom områden som sjukvård, hjälpmedel, ledsagning och assistans.

Byggregler

Vi ser med oro på de aviserande förändringarna av byggreglerna för bostäder när det gäller tillgängligheten – inte minst när det gäller byggande av studentbostäder.

Valpropositionen

Vi ser mycket positivt på den aviserande valpropositionen som förhoppningsvis kommer förbjuda otillgängliga vallokaler.

Nationell konsumentrådgivning

Förslaget med en nationell konsumentrådgivning kan i högre utsträckning än idag underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta vara på sina rättigheter, till exempel vid resor.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev