DHR kommenterar rapporten “Hur är läget 2015?”

Den trettonde maj presenterade Myndigheten för delaktighet Rapporten “Hur är läget 2015?” och bilden som målades var dyster. På flera områden går utvecklingen bara långsamt framåt och på flera områden backar utvecklingen som på hälsoområdet. 

DHR reagerade redan förra året över hur tyst det är kring frågan om hälsa för personer med funktionsnedsättning och ingen förbättring har skett till årets rapport. Vi får också bekräftat att detta är ett viktigt jämlikhetsproblem i samhället som måste göras något åt. Fler personer med funktionsnedsättning än andra har svårt att få ekonomin att gå ihop, något som kan antas göra att hälsan blir lidande. Sådana kvitton på utanförskapets konsekvenser rimmar dåligt för ett land som Sverige, som har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Jag har länge sagt att hälsa är ett kvitto på hur utanförskapet ser ut inom många olika livsområden, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR. Ekonomi, tillgänglighet, arbetsmarknad och hälsa hör ihop. Därför kan vi inte nöja oss med att bara göra små framsteg, det måste till politisk vilja. De funktionshinderpolitiska frågorna får utrymme i den allmänna debatten.

Kvinnor blir på de allra flesta områden missgynnade jämfört med männen. En större andel personer med funktionsnedsättning uppger att de utsatts för kränkande behandling än övriga befolkningen. Särskilt alarmerande är att det hos kvinnor med funktionsnedsättning i åldern 16 till 29 år uppges att 18 procent har utsatts för våld eller hot om våld, i jämförelse med närmare 8 procent hos kvinnor utan funktionsnedsättning. Våld mot kvinnor är något DHR kommer lyfta den närmsta tiden.

Sysselsättningen ökar bara knappt och samtidigt ökar arbetslösheten. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson måste både börja tala om frågan och måste komma med ett kraftfulla åtgärder senast i höstbudgeten om regeringen verkligen menar allvar med att få ner arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer ta upp arbetslösheten för personer med nedsatt rörelseförmåga när vi träffar ministern i början av juni.

– Förordet är en när kopia av förra årets, fortsätter Rasmus Isaksson. Hur länge ska vi nöja oss med att “det går sakta framåt”. Det räcker inte. Samhället rör på sig. Det utvecklas och därför måste funktionshinderpolitiken också göra det. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska läsas i jämförelse med andra medborgare – med eller utan funktionsnedsättning. Att då samhället rör sig i snabb takt framåt, samtidigt som de funktionshinderpolitiska målen lämnas halvuppnådda gör att vi per definition halkar efter ur ett jämlikhetsperspektiv.

För mer information kontakta förbundsordförande Rasmus Isaksson på 070-5088029. Följ honom även på Twitter: @dhrrasmus

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev