DHR: Krav i regleringsbrev ger resultat

Vi har drivit frågan att regeringen i regleringsbrev ska ställa krav på statliga myndigheter att anställa fler personer med funktionsnedsättning. Dessa krav har tidigare har resulterat i ett bra samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nu är kraven borta.

DHR deltog i måndags på konferensen Mångfald och företagande där funktionsnedsättning och arbete diskuterades. Konferensen anordnades av Misa AB, Attention och Myrorna. DHR var också utställare under dagen.

Therese Karlberg från Försäkringskassan berättade under ett panelsamtal att många kontor hade förbättrat sin samverkan med Arbetsförmedlingen då krav på samverkan fanns i regleringsbrev. När dessa krav senare försvann försämrades också samverkan. DHR har många gånger sett hur samverkan mellan myndigheter inte alls har fungerat då arbetssökande helt fallit mellan stolarna. Man har ansetts vara för ”sjuk” för arbetsmarknaden och varit för frisk för sjukersättning och fått ingendera. DHR tycker bestämt att tydliga krav i regleringsbrevet är nödvändiga.

I samma panelsamtal deltog också bland andra Cristina Husmark Pehrsson från Funka-utredningen, Henrietta Stein från Arbetsförmedlingen och nationalekonom Ingvar Nilsson. Det blev en bra diskussion som inte bara handlade om de saker som alltid dryftas i samtal kring arbetsmarknad och personer med funktionsnedsättning, som till exempel krånglet med många olika typer av insatser och subventioner, eller vem som egentligen ska ha huvudansvaret för att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet, utan också lyfte ett nytt perspektiv – att vägen till arbete börjar i skolan.

Tyvärr var panelsamtalet alldeles för kort med tanke på hur många som behövde komma till tals. Bristen på tid var något som också drabbade resten av programmet, som innehöll föredrag från både arbetsgivare, politiker och arbetssökande.

henrietta_stein_750px

Henrietta Stein, direktör avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen, skriver i DHRs idébok: “Vi behöver färre men bättre insatser:”

Henrietta Stein och Cristina Husmark Pehrsson skrev i DHRs idébok. Denna bok ska bli full av idéer för en förbättrad arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning och sedan överlämnas till arbetsmarknadsdepartementet.

Hör av dig till Kristian Cornell på [email protected] om du vill skicka in en idé om hur arbetsmarknaden kan förbättras.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev