DHR kräver nolltolerans mot otillgänglighet i allmänna val

Myndigheten för delaktighet genomförde i samband med höstens val till riksdag, kommun och landsting en enkät om tillgängligheten i vallokaler. Resultatet publiceras i en rapport som släpptes onsdagen den 17 december. Ungefär en femtedel av de som deltog i undersökningen angav att de hade problem med att över huvud taget ta sig in i vallokalen.

I januari genomfördes en lagändring som innebar att kommuner inte längre kunde söka dispens för att använda sig av otillgängliga röstnings- och vallokaler. Resultatet av Myndigheten för delaktighets undersökning pekar på förbättringar – till exempel hade 95 procent av de inventerade lokalerna tillräckligt breda dörrar.

– Även om utvecklingen sakta går framåt är det viktigt att visa på att en av våra mest självklara och grundläggande rättigheter som medborgare fortfarande inte kommer alla medborgare till dels, säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson. Artikel 29 i konventionen handlar om deltagande i det politiska och offentliga livet. I artikeln står det att konventionsstaterna måste garantera att personer med funktionsnedsättning fritt kan uttrycka sin vilja som väljare.

I artikeln står det också att personer med funktionsnedsättning ska kunna engagera sig i politiska sammanhang på samma villkor som andra.

– När otillgängliga vallokaler används ges en signal om att engagemang och åsikter hos personer med funktionsnedsättning inte spelar så stor roll, fortsätter Rasmus. Det måste råda nolltolerans mot otillgänglighet i alla politiska och demokratiska sammanhang.

Myndigheten bedömer att tillgängligheten kommer förbättras ytterligare över tid, men att det är viktigt att belysa problemet med den grundläggande tillgängligheten i de lokaler som ofta används som val- och röstningslokaler, som till exempel skolor, bibliotek och kulturhus. Myndigheten konstaterar också att det behövs riktlinjer, kunskap och nya lösningar för att alla ska kunna rösta på lika villkor.

– Chansen till förbättring ges redan om några månader, avslutar Rasmus. Då vill vi se bättre resultat.

Läs mer på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev