DHR lovar inspel gällande kommande översyn av LSS

Måndagen den 1:e juni träffade representanter för DHR Åsa Regnér, minister med samordningsansvar för funktionshinderpolitiken. Vi lyfte frågan om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning, där vi upplysningsvis berättade om vårt pågående arbete i frågan. En större del av samtalet ägnade vi åt att diskutera den utlovade översynen av LSS.

?

Åsa Regnér tillsammans med Rasmus Isaksson och Ken Gammelgård

Vi förde fram vikten av en mer nyanserad debatt om fusk med assistansmedel som i många avseenden gått överstyr och fått negativa konsekvenser för assistansanvändarnas integritet och livskvalitet. Vi informerade ministern om hur DHR varit en mycket aktiv och kritisk röst mot det så kallade Hässleholmsförsöket. Läs mer om hur vi reagerat i denna fråga.

Huvudbudskapet till ministern var att assistansreformen måste återställas till lagens ursprungliga intentioner nämligen att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som tillhör lagens personkrets med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. DHR lovade också ministern att komma med inspel inför den kommande översynen av LSS.

DHR:s förbundsordförande Rasmus Isaksson framförde till ministern hur denna fråga berör våra medlemmar djupt och personligt.

– Många medlemmar uttrycker en stor oro i samband med omprövningar och inlägg på ledarsidor som pekar ut assistansanvändare som potentiella fuskare. Vi får inte glömma bort hur viktig reformen är för den enskilde assistansanvändaren, för möjligheten att kunna verka i samhället och inte minst viktig för hela samhället.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev