DHR och RTP nobbade utfrågning i riksdagen

Anledningen – den gamla vanliga – man har valt en lokal där personer med nedsatt rörelseförmåga bjuds in med armbågen, d v s en annan ingång än huvudentrén.
– Vi utestängs från utfrågningen på grund av att lokalen man valt att vara i är otillgänglig för de som har nedsatt rörelseförmåga, säger Maria Johansson. Det är helt oacceptabelt med den här typen av särlösningar. Inte minst pinsamt är det när ett utskott i riksdagen kallar till “offentligt möte”.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev