DHR om budgeten: Vi ses fortfarande som hälso- och sjukvårdsfråga

Den 21 september presenterade regeringen höstbudgeten. Vi har läst igenom den och noterar bland annat att statsbidraget till funktionshinderorganisationerna ökar något. Bilstödet kommer ligga kvar på samma belopp som tidigare – trots att det tar slut långt innan årets slut.

  • Statsbidraget till funktionshinderorganisationerna ökar med 6 miljoner.
  • Regeringen kommer ta ett förnyat grepp om rättighetsperspektivet som funktionsnedsättning när det gäller det internationella biståndet.
  • Regeringen vill minska skillnaderna i vilka hjälpmedel som förskrivs över landet. Vi tycker det är bra att ett arbete har inletts för ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel. Än så länge verjar det oklart om det arbetet ryms inom Socialstyrelsens nuvarande uppdrag eller om ytterligare utredningar ska tillsättas. Det nämns ingenting om tidsplan i budgettexten.
  • Boverket ska göra en översyn av bostadsanpassningen hur ett jämställdhetsperspektiv. Vi vet att i dagsläget får kvinnor får mer medel än män pga av att de får mer anpassning av kök.
  • Sjukförsäkringens bortre tidsgräns avskaffas den 1 februari 2016. Detta är vi positiva till. Regeringen gör också analysen att något färre kommer beviljas sjukersättning av detta. Om detta beror på att att man gör nya satsningar på jobb är siffran bra.
  • Antal personer som har aktivitetsersättning kommer fortsätta öka enligt prognos.
  • Bilstödet ligger fast de kommande åren på 267 miljoner om året trots att utfallet 2014 var 315 miljoner, prognos 2015 – 280 miljoner. Alltså fortsatt återhållsamt och förväntningar på att anpassningsbranschen ska foga sig till pengatillförseln, vilket inte har något med behovet att göra.

Rasmus Isaksson, DHRs förbundsordförande kommenterar:

– Regeringen behandlar fortsatt funktionshinderpolitiken som en hälso- och sjukvårdsfråga i budgeten och språkbruket oroar när regeringen använder ord som “problem” för vad jag tror att många skulle se som “utmaningar”. Det finns också stora luckor mellan det som regeringen föreslår inom områden som bilstöd och LSS och de behov som vi ser finns i verkligheten. Jag hade också förväntat mig att den oberoende MR-institutionen, vars uppgift ska vara att främja rättigheter i Sverige utifrån olika perspektiv och konventioner, skulle funnits med i budgeten.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev